czwartek, 28 maja 2020 r.

Inowrocław ks. Jerzemu Popiełuszce

Inowrocław uczcił 30. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Głównym punktem obchodów była Msza św. sprawowana 19 października w kościele pw. Świętego Ducha z udziałem licznych wiernych i w obecności relikwii kapłana-męczennika.


Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii ks. Grzegorz Iwiński. W homilii podkreślił heroiczność cnót błogosławionego. Zwrócił także uwagę, iż do dnia dzisiejszego nie zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności męczeńskiej śmierci ks. Jerzego. „Do dziś nie wiemy jak to naprawdę się wszystko odbyło. Nie wiemy co działo się z ks. Jerzym od chwili porwania, aż do jego męczeńskiej śmierci” – mówił.


W Mszy św. uczestniczyli licznie przybyli mieszkańcy Inowrocławia, poczty sztandarowe, przedstawiciele związków zawodowych. Wspólna modlitwa zakończyła się złożeniem kwiatów oraz uczczeniem relikwii błogosławionego. Na uroczystości obecne były liczne poczty sztandarowe oraz przedstawiciele związków zawodowych.


Uroczysta Msza św. zakończyła trzydniowe obchody związane z rocznicą śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Złożyła się na nie także pielgrzymka do miejsc męczeństwa kapłana, która odbyła się 17 października. Uczestnicy pojechali do Górska i na włocławską tamę. W sobotę zaś odbyło się modlitewne czuwanie, które poprowadziło duszpasterstwo młodzieży „Domino”.


Parafia pw. Świętego Ducha w Inowrocławiu jest miejscem kultu błogosławionego Jerzego Popiełuszki od 13 kwietnia 2013 roku. W każdy pierwszy czwartek miesiąca po wieczornej Mszy św. można wziąć udział w nabożeństwie ku jego czci.


MK
Fot. M. Królak

Polecamy