czwartek, 28 maja 2020 r.

Łowicz: 20. rocznica WSD

„Naszym zadaniem jest na słowo Pana zarzucać sieć nie poddając się zniechęceniu i zmęczeniu, dla Chrystusa łowić, iść z Ewangelią na krańce naszego świata, odważnie i do wszystkich” – mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak do alumnów i profesorów łowickiego seminarium duchownego, którzy 30 września rozpoczęli kolejny rok studiów i formacji.


Tegoroczna inauguracja miała szczególnie uroczystą oprawę, była bowiem połączona z obchodami 20-lecia łowickiego seminarium duchownego. Nawiązując do tej rocznicy abp Polak przyznał w homilii, że dwie dekady działalności to niewielki, początkowy zaledwie odcinek długiej drogi, jaką mają za sobą najstarsze polskie seminaria, niemniej to odcinek ważny, bo naznaczony historią powołanych, którzy w tych właśnie murach dorastali i dorastają do kapłaństwa. Do powołania bowiem – tłumaczył dalej – trzeba dorastać, dojrzewać, a dzieje się to – jak uczył polskich seminarzystów św. Jan Paweł II – poprzez „osobistą współpracą z Jezusem Chrystusem, na podobieństwo tej, jaka dokonała się w uczniach, wybranych przez Niego, gdy wezwał ich do swojej bliskości”. Z drugiej strony - mówił Prymas - do dojrzewania w powołaniu, rozwijania go i jednocześnie weryfikowania jego prawdziwości potrzeba środowiska wiary, potrzeba wspólnoty, potrzeba Kościoła.


Metropolita gnieźnieński przestrzegał również alumnów i duchownych, by nie ulegali zniechęceniu i zmęczeniu. "Bez nieustannej relacji z Bogiem – mówił przywołując słowa papieża Franciszka – nasza misja staje się zawodem (...) stąd konieczność dbania, także w wirze najbardziej naglących i zobowiązujących zadań, o wymiar kontemplacyjny naszego kapłańskiego życia i posługiwania, mocno oparty na tym, co sam Jezus do nas mówi" - podkreślił. Nawiązał także do czytanej tego dnia Ewangelii przyrównując dzieje Kościoła do wielkiego połowu, do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. "Udany połów nie od nas jednak zależy, lecz od naszego otwarcia na słowa Pana, od ufności i wiary w to, że to jednak On ma rację" - tłumaczył dalej abp Polak podkreślając, że podstawowym zadaniem kapłana jest zarzucać sieć i iść z Ewangelią na krańce świata, na peryferie życia współczesnych ludzi, odważnie i do wszystkich. Przypomniał jednocześnie za papieżem Franciszkiem, że owocność głoszenia Ewangelii nie jest i nie będzie nigdy mierzona sukcesem czy też niepowodzeniami według kryteriów ludzkiej oceny, ale "upodobnienia się do logiki Jezusowego krzyża, która jest logiką wychodzenia z siebie i obdarzania sobą, po prostu logiką miłości".


Uroczystej Mszy św. sprawowanej w seminaryjnej kaplicy przewodniczył poprzednik abp Wojciecha Polaka na stolicy arcybiskupiej w Gnieźnie abp senior Józef Kowalczyk. We wspólnej modlitwie i późniejszej inauguracji nowego roku akademickiego uczestniczyli także m.in.: pochodzący z archidiecezji gnieźnieńskiej biskup łowicki Andrzej Dziuba oraz nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.


BK
Fot. A. Napiórkowska

Polecamy