czwartek, 28 maja 2020 r.

Markowice: odrodzeni do Nowego Życia

Zawsze jest dobry moment, aby rozpocząć nowe życie. Oznacza ono inną jego jakość. Umiera stary człowiek, aby mógł narodzić się nowy. Pan Bóg pragnie obdarować każdego człowieka prezentem nowego życia. Czy zostanie przyjęty, zależy tylko od ciebie.


W dniach 24-26 października w sanktuarium Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach odbył się kurs Nowe Życie prowadzony przez działającą od niedawna w archidiecezji gnieźnieńskiej Szkołę Nowej Ewangelizacji im. św. Jana Pawła II wspólnie z ks. Dominikiem Wodniczakiem, dyrektorem Szkoły Nowej Ewangelizacji Świętej Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim.


Kurs Nowe Życie jest częścią programu międzynarodowej sieci Szkół Nowej Ewangelizacji. Dobrą Nowinę przekazuje się tu w sposób obrazowy. Służą do tego tzw. „dynamiki”, które stanowią integralny element konferencji. Ewangelizatorzy świeccy i duchowni dzielą się doświadczeniem Bożej miłości i tym, co Pan Bóg dokonał w ich życiu. Uczestnicy kursu są zapraszani do odkrycia zapomnianego faktu, że mimo grzesznej natury są dziećmi i dziedzicami Królestwa Boga Ojca, który czeka na nich z otwartymi ramionami jak na marnotrawnych synów. Potrzeba tylko jednego - nawrócenia serca i umysłu, a także zmiany perspektywy postrzegania dotychczasowego życia, innego spojrzenia na Chrystusa, bliźnich i siebie samego.


Jednym z uczestników markowickiego kursu był Guillaume Michy, profesor historii we Francji i szef szkoły dla kadetów marynarki wojennej w Metz. Wraz z pozostałymi kursantami odkrywał jak wielką miłością ukochał go Chrystus i jakie spustoszenie w duszy człowieka sprawia grzech. Kurs pozytywnie go zaskoczył. Słowo było przekuwane w czyn. Wspomniane „dynamiki” służyły temu, aby zobrazować słowo i omawianą problematykę. Słowo bowiem nie zawsze odda istotę problemu. Żywe obrazy przemawiały do kursantów znacznie bardziej. Gość z Francji aktywnie uczestniczył w kursie. Bardzo szybko zintegrował się z pozostałymi uczestnikami. Dzielił ich status społeczny, profesja i wiek, łączył natomiast Chrystus. Zabawy integracyjne służyły przełamaniu dystansu między sobą.


Wkrótce na www.snejp2.pl pojawią się propozycje kursów na 2015 rok. Już dziś zapraszamy na spotkanie Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Jana Pawła II, które odbędzie się 15 listopada o godzinie 19.00 w sanktuarium w Markowicach.


J. Majewska


Polecamy