czwartek, 28 maja 2020 r.

Poznań: Ekumeniczne Święto Biblii

Prymas Polski abp Wojciech Polak i  bp Jerzy Pańkowski, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego, przewodniczyli 15 października Nabożeństwu Słowa w ramach obchodów Ekumenicznego Święta Biblii, które po raz trzynasty zorganizowano w Poznaniu.  


Nabożeństwo odbyło się w poznańskiej bazylice archikatedralnej z udziałem chrześcijan i duchownych różnych wyznań. Ich modlitwie towarzyszyły słowa zaczerpnięte z Psalmu 73 „Moim szczęściem być blisko Boga”. Nawiązując do nich bp Jerzy przypomniał, że według tradycji są one autorstwa Ezawa. „Stawia on pytania: dlaczego tym, którzy sprzeciwiają się Bogu, powodzi się lepiej w życiu, niż tym, którzy są blisko Boga? Dlaczego Bóg pozwala rozkwitać bezbożnym a prawych uciska?” – zauważył bp Jerzy. Zwrócił uwagę, że Ezaw otrzymał odpowiedź od Boga. Cierpienia w życiu człowieka są błogosławieństwem, a nie przekleństwem. „Są źródłem, które zbliża prawych do Boga, bo prawdziwym szczęściem jest być blisko Boga” – podkreślił prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego.


Abp Wojciech Polak z kolei w swoim kaznaniu przywołał słowa wypowiedziane przez św. Jana Pawła II w perspektywie Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa, że w Jezusie Chrystusie Bóg „nie tylko mówi do człowieka – Bóg szuka człowieka”. „Dlaczego w Jezusie Chrystusie Bóg szuka człowieka? Tutaj pojawia się podwójna odpowiedź. Najpierw dlatego, że człowiek jest – jak mówił papież – szczególną własnością Boga, w sposób odmienny niż jakiekolwiek inne stworzenie. Jest własnością Boga na podstawie wyboru miłości. Motywem poszukiwania jest więc przede wszystkim miłość Boga do człowieka. Dlatego właśnie Bóg w Jezusie Chrystusie szuka człowieka z potrzeby swego ojcowskiego serca. Jest jednak zaraz jeszcze jeden poważny motyw. Bóg szuka człowieka także dlatego, bo on – człowiek - się od Niego, od Boga, oddalił, ukrył się przed Nim, dosłownie dał się sprowadzić na manowce przez nieprzyjaciela Boga. To dzieło poszukiwania człowieka, a więc przezwyciężania zła, nazywa się Odkupieniem. Możemy za Apostołem Pawłem powtórzyć, że w ten sposób, szukani przez Boga, zostaliśmy pojednani z Nim przez śmierć Jego Syna” – mówił abp Polak.


„Prawdziwym źródłem szczęścia człowieka – mówił dalej metropolita gnieźnieński – jest więc dzieło Boga dokonane w Jezusie Chrystusie. Szczęściem człowieka jest zaofiarowana mu w Jezusie Chrystusie taka właśnie bliskość Boga. Bliskość Boga nie tylko wobec tych, którzy są ludźmi życzliwymi, ale właśnie grzesznikami, wprost nieprzyjaciółmi, pojednanymi z Bogiem przez śmierć Jego Syna” – podkreślił Prymas, dodając, że chrześcijaństwo w swym najgłębszym rdzeniu jest właśnie takim spotkaniem i taka bliskością z Bogiem. Bliskością, która „przemienia nie tylko ludzkie umysły i serca, ale wprost naszą ludzką naturę”.


Nabożeństwo w poznańskiej katedrze zakończyło się wspólnym odmówieniem Modlitwy Pańskiej i błogosławieństwem. Ekumeniczne Święto Biblii organizuje Poznańska Grupa Ekumeniczna, do której należą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Rzymskokatolicki, Kościół Polskokatolicki, Kościół Zielonoświątkowy.


BK
Fot. R. Woźniak/Przewodnik Katolicki

Polecamy