czwartek, 28 maja 2020 r.

Prezentacja Biblii Jubileuszowej

W Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie zaprezentowano 11 października Biblię Jubileuszową wydaną z okazji 100. rocznicy powstania Towarzystwa św. Pawła oraz 600-lecia Biblii Gnieźnieńskiej, z której zaczerpnięto miniatury i zdobienia.


Najnowszy przekład Pisma Świętego zaprezentowali ks. Tomasz Lubaś SSP, dyrektor Edycji św. Pawła oraz ks. Michał Sołomieniuk, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, gdzie Biblia Gnieźnieńska jest przechowywana. Jak przyznali, wydawnictwo jest szczególne zarówno ze względu na wspomniane rocznice, jak i unikatową szatę graficzną przenoszącą czytelnika w świat iluminacji i miniatur końca średniowiecza. „Uznaliśmy, że ze względu na jubileusz sześćsetlecia istnienia, Biblia Gnieźnieńska jest najodpowiedniejsza, by stać się Biblią Jubileuszową dla Towarzystwa św. Pawła, które również świętuje swój jubileusz powstania” – mówi ks. Sołomieniuk.


Biblia Gnieźnieńska pochodzi z 1414 roku z czeskiej szkoły iluminacji. Zalicza się ją do gotyckiego nurtu zwanego stylem pięknym. Została ufundowana dla katedry gnieźnieńskiej przez duchownego imieniem Wyszota z Górki, magistra sztuk wyzwolonych, który sprawował ważne funkcje zarówno w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, jak i później na dworze króla Kazimierza Jagiellończyka.


Rękopis zawiera 80 inicjałów figuralnych z wicią roślinną, 62 inicjały ornamentalne również z wicią roślinną oraz liczne mniejsze inicjały z bogatymi zdobieniami. Iluminacje zostały wykonane najprawdopodobniej przez dwóch lub trzech malarzy. Kodeks liczy 506 kart. Na 470 znajduje się tekst Starego i Nowego Testamentu, dalej natomiast objaśnienie nazw hebrajskich. Umieszczono w nim także prologi do poszczególnych Ksiąg Biblijnych w większości autorstwa św. Hieronima. Każda z Ksiąg – z wyjątkiem Księgi Syracha – rozpoczyna się pięknym inicjałem.


Biblia Jubileuszowa, w której powyższe iluminacje i miniatury można zobaczyć, powstawała przez ponad 2 lata. Liczy 1312 stron w pełnym kolorze. Była drukowana w specjalistycznej drukarni we Włoszech. Podobnie jak w oryginale, każde ze stron w 95 procentach stanowi oryginalny projekt, różniąc się tym samym od pozostałych, co – jak mówi ks. Lubaś – stanowi o jej bogactwie i wyjątkowości.


Oprócz prezentacji w Archiwum Archidiecezjalnym wydawnictwo zostało 11 października przedstawione także podczas inauguracji nowego roku studiów i formacji w gnieźnieńskim seminarium duchownym. Prezentację poprzedził wykład inauguracyjny nt. Biblii Gnieźnieńskiej. Oficjalna prezentacja Biblii Jubileuszowej z udziałem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka odbędzie się 27 października w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski.


BK KAI
Fot. B. Kruszyk

Polecamy