czwartek, 28 maja 2020 r.

Prymas na jubileuszu bydgoskiego DA

„Duszpasterstwo akademickie jest i może być miejscem doświadczenia Chrystusowego pokoju” – powiedział 18 października w Bydgoszczy abp Wojciech Polak. Prymas Polski przewodniczył w tamtejszej katedrze Eucharystii z okazji 50. rocznicy istnienia Duszpasterstwa Akademickiego.


Mszę św. koncelebrowali bp Jan Tyrawa oraz kapłani związani z duszpasterstwami akademickimi. Abp Polak przypomniał historię powstania duszpasterstwa, zauważając wielką rolę Prymasa Tysiąclecia, jaką odegrał on w jego tworzeniu. „Jego powstanie nie było jednak tylko owocem słabości prymasa Wyszyńskiego do młodzieży akademickiej. Było niewątpliwie również wyrazem pasterskiej troski o ludzi młodych” - podkreślił.


Metropolita gnieźnieński dodał, że kard. Stefan Wyszyński w czasie jednego z kazań wygłoszonych do młodzieży akademickiej, zachęcał, aby poprzez duchową formację i spotkania w duszpasterstwie akademickim uczyć się postawy służby i pomocy najbliższym - podkreślił. „Jeśli inni wam służą – mówił młodym Prymas Tysiąclecia – i wy macie obowiązek służyć, pomagać, ratować! Macie ratować siebie i innych – dla Chrystusa i naszej Ojczyzny! Gdy będziecie to czynić całą waszą młodzieńczą, gorliwą duszą, można będzie o was powiedzieć: idzie nowych ludzi plemię, jakich jeszcze nie widziano – ludzi legitymujących się wiarą, znaczących się miłością” - dodał abp Polak.


Według Prymasa, duszpasterstwo akademickie tak wczoraj, jak i dzisiaj jest niewątpliwie wciąż szansą. - Jest szansą na – powtórzę za Prymasem Tysiąclecia – „nowych ludzi plemię”. „Być może jest prawdą, że dzisiaj, wśród tak wielu propozycji, w których mogą odnajdywać się ludzie młodzi w czasie studiów, duszpasterstwo akademickie musi znaleźć dla siebie właściwie miejsce. Co może i powinno, w takim razie, je dziś wyróżniać? Jakie są jego specyficzne zadania? Jaką rolę ma dziś do spełnienia w akademickim świecie?” - pytał hierarcha.


Prymas podkreślił, że jubileusz jest znakomitą okazją, aby „z nadzieją patrzeć ku przyszłości, na to, co nas czeka, co nas wzywa, co stanowi dla nas konkretne wezwanie”. To wezwanie metropolita gnieźnieński opisał słowami papieża Franciszka, które ten skierował do włoskich profesorów i studentów katolickich, zgromadzonych na swoim narodowym spotkaniu w Arezzo. „Wam, studenci, powierzone jest szczególne zadanie. Stajecie dziś bowiem przed ważnym wyzwaniem: kultura naszego czasu odczuwa głód głoszenia Ewangelii, potrzebuje swoistego ożywienia i wręcz uzdrowienia poprzez świadectwo ludzi mocnych i silnych w wierze” - cytował.


Inspiracją dla nakreślenia najważniejszych sposobów i dróg, które ma podejmować duszpasterstwo akademickie jest według abp. Polaka także Ewangelia św. Łukasza. Prymas przesłanie św. Łukasza rozważył według trzech słów „proście, idźcie, mówcie”. - „Marzę o «opcji misyjnej» – pisał w adhortacji o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie papież Franciszek. Teraźniejszością i przyszłością duszpasterstwa akademickiego jest i być musi „opcja misyjna”. Nie czas czekać, aż do nas przyjdą. Trzeba iść do uniwersyteckiego świata” - dodał.


Modlitwa w katedrze była częścią Ogólnobydgoskiej Inauguracji Roku Akademickiego. Uczestniczyli w niej rektorzy wyższych uczelni. Prymas Polski dokonał również uroczystego poświęcenia indeksów. Po Eucharystii nastąpiło poświęcenie tablicy na Domu Polskim, upamiętniającej jubileusz.


MJ KAI
Fot. M. Jarzembowski

Polecamy