czwartek, 28 maja 2020 r.

Prymas w Wylatowie

Abp Wojciech Polak poświęcił 30 października odnowiony ołtarz główny i dzwony dla zabytkowego kościoła parafialnego w Wylatowie. „Dźwięk bijących dzwonów przypomina nam o naszym duchowym zmaganiu, do którego wzywa nas Bóg, o wezwaniu do wiary, która jest Jego darem i łaską” – mówił Prymas Polski.


Ufundowane przez parafian trzy dzwony noszą kolejno imiona Piotr i Paweł – patronów parafii, Jan Paweł II oraz Walenty. Na pierwszym, największym, znajdują się dodatkowo m.in. wizerunki apostołów oraz wezwanie sursum corda! (w górę serca). Nawiązując do aktu ich poświęcenia abp Polak podkreślił w homilii, że dźwięk bijących dzwonów przypomina nam o duchowym zmaganiu, którego narzędziami jest wiara, Boże Słowo i modlitwa. Przypomina o wezwaniu do wiary, która jest darem i łaską odwiecznego Boga i która, jak uczył papież Benedykt XVI, nie jest i nie może być obecna jedynie w uczuciach czy nastrojach religijnych, ale w naszym myśleniu i działaniu, w naszej pracy nad sobą i w apostolstwie.


„Ale dźwięk dzwonów – mówił dalej Prymas – objawia nam także, że wiara rodzi się ze słuchania, a tym, czego się w kościele słucha jest Słowo Boże. Dźwięk dzwonów – dodał – to także swoiste pobudzenie naszego sumienia, naszego wnętrza, abyśmy otwierali się jeszcze bardziej z ufnością na Słowo Boże. To także – przypomniał – wezwanie na modlitwę, na której „w naszych duchowych zmaganiach wszystko się rozgrywa”.


„Dźwięk dzwonów głosi nam wszystkim nadzieję zbawienia w Jezusie Chrystusie. On przyszedł po to, aby nas zbawić. Przyszedł po to, aby każdy, kto w Niego wierzy miał życie wieczne. Gdy więc dziś święcimy dzwony dla parafii, chcemy pamiętać, że to wszystko ma nam przybliżać zbawienie i otwierać nasze serca na Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata i człowieka. Człowiek jest jednak wobec tego zaproszenia nieskończenie wolny. Może je przyjąć, może też odrzucić” – zaznaczył abp Polak.


W swoim rozważaniach Prymas nawiązał także do odnowionego ołtarza, który również poświęcił, a w którego centrum znajduje się Chrystus ukrzyżowany. Wskazując na krzyż powtórzył za papieżem Benedyktem, że poczynając od spojrzenia na krzyż, chrześcijanin znajduje drogę swojego życia i swojej miłości.


„Jest to droga w cieniu krzyża, a raczej w cieniu miłości ukrzyżowanej, która ma wielką moc przyciągania. Ona – mówił metropolita gnieźnieński – nie tłumaczy swoich racji i nie wyjaśnia motywów swego działania, ale swoją ofiarą za nas złożoną na drzewie krzyża prawdziwie przyciąga nas ku sobie”.


„Wszystko tak naprawdę zaczyna się w naszym życiu, gdy w tę miłość zaczynamy wierzyć, gdy zaczynamy na nią odpowiadać, a więc żyć nią na co dzień i o niej świadczyć, czyli dzielić się nią z innymi” – mówił na koniec Prymas.


Parafia w Wylatowie należy do najstarszych w archidiecezji gnieźnieńskiej. Powstała najprawdopodobniej w 1247 roku, kiedy to za sprawą kanoników regularnych z Trzemeszna nastąpiła lokacja wsi na prawie średzkim. Obecny kościół parafialny wzniesiono w drugiej połowie XVIII wieku. W ostatnich latach w świątyni wykonano szereg prac remontowych i konserwatorskich.


bgk KAI
Fot. M. Eich em-studio.pl

Polecamy