czwartek, 28 maja 2020 r.

VI Ars Liturgica

Pod patronatem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka odbył się w Gnieźnie w dniach 24-25 października VI Ogólnopolski Konkurs Chóralny „Ars Liturgica”. W przesłuchaniach wzięły udział 32 chóry z całej Polski. Grand Prix ufundowane przez Prymasa zdobyły ex aequo zespoły z Warszawy i Poznania.


Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się 25 października wieczorem w katedrze gnieźnieńskiej z udziałem chórzystów i zaproszonych gości. Mszy św. wieńczącej przesłuchania przewodniczył abp Wojciech Polak. W homilii, nawiązując do okazji, dziękował uczestnikom konkursu za obecność i zaangażowanie w liturgię. Jak mówił, śpiew chórów „pozwala doświadczyć obecności Boga w bardziej żywy i autentyczny sposób”.


W swoich rozważaniach Prymas skupił się także na czytanej tego dnia Ewangelii o przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Jak tłumaczył, Jezus pytany przez faryzeuszy o najważniejsze z przykazań wskazał, że największe i pierwsze jest przykazanie miłości Boga, niemniej jednak zaraz dodał, że i drugie podobne jest do niego – przykazanie miłości bliźniego. „My dobrze wiemy, że praktycznie jedno świadczy o drugim, że istnieje nierozerwalny związek między jednym a drugim, że jedno bez drugiego nie może istnieć” – podkreślił abp Polak. Dodał również, że właśnie miłość bliźniego jest drogą do spotkania Boga i choć miłości bliźniego – podkreślił – nie można postawić nad miłość Boga to jednak „wycieranie sobie ust hasłami o miłości na nic się przyda, gdy nie ma jej po prostu konkretnie w życiu, a więc wobec drugiego człowieka”. W tym kontekście – kontynuował dalej Prymas – muzyka i śpiew liturgiczny są również szansą na doświadczenie miłości Boga i wezwaniem do odpowiedzi miłością na miłość, a udział w chórze jest konkretną realizacją przykazania miłości Boga i człowieka. „Jest to wasza osobista odpowiedź Bogu, całym waszym sercem, całym waszym umysłem, całą duszą, a więc waszym życiem, waszym zaangażowaniem. Jest to odpowiedź na Jego miłość. Jest to też wyraz miłości bliźniego, któremu w ten sposób pragniecie dopomóc, przede wszystkim w głębszym przeżywaniu spotkania z Bogiem” – mówił do chórzystów Prymas.


W tegorocznej edycji konkursu „Ars Liturgica” wzięły udział 32 chóry z całej Polski m.in.: z Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy, Włocławka, Wyrzyska. Przesłuchania konkursowe odbywały się w piątek i w sobotę w katedrze gnieźnieńskiej i były ocenianie przez profesjonalne jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Wiesława Delimata z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Najwyższe laury, a więc Grand Prix ufundowane przez Prymasa Polski zdobyły ex aequo: Virum Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński z Warszawy pod dyrekcją Michała Sławeckiego oraz Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Poznaniu pod dyrekcją pod dyrekcją Marka Gandeckiego. Laureatom gratulował i nagrody wręczył abp Wojciech Polak w towarzystwie dyrektora konkursu Mariusza Kończala.


Konkurs "Ars Liturgica" organizuje Federacja „Caecilianum” Oddział Bydgoszcz we współpracy z gnieźnieńską parafią katedralną. Konkurs odbywa się co dwa lata w gnieźnieńskiej bazylice prymasowskiej.


BK KAI
Fot. B. Kruszyk

Polecamy