czwartek, 28 maja 2020 r.

Wspomnienie świętego Jana Pawła II

W tym roku po raz pierwszy Kościół wspominał w liturgii św. Jana Pawła II. W archidiecezji gnieźnieńskiej uroczystości odpustowe odbyły się w kaplicy Domu Opieki w Jelitowie i w kaplicy w Kobylcu, którym święty papież Polak patronuje.


Mszy św. w Kobylcu przewodniczył bp senior Bogdan Wojtuś. Tamtejsza kaplica poświęcona została w styczniu ubiegłego roku przez abp. Józefa Kowalczyka i stanowi wotum dziękczynne archidiecezji gnieźnieńskiej i wągrowieckiej parafii pw. św. Wojciecha, na terenie której Kobylec leży, za życie, pontyfikat i świętość Jana Pawła II. W Eucharystii, wraz z licznie zebranymi parafianami uczestniczyli: dziekan dekanatu wągrowieckigo ks. kan. Piotr Kalinowski oraz proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Wagrowcu ks. prałat Andrzej Rygielski. Eucharystia była sprawowana w obecności relikwii świętego papieża.


Uroczystości odpustowe odbyły się również w kaplicy św. Jana Pawła II w Domu Opieki w Jelitowie, która jako druga w archidiecezji gnieźnieńskiej nosi imię świętego papieża. Od ubiegłego roku pensjonariusze i podopieczni placówki cieszą się obecnością relikwii – kropli krwi papieża Polaka. Każdego dnia sprawowane są tu nabożeństwa, także z udziałem mieszkańców Jelitowa, a dzięki posłudze nadzwyczajnego szafarza pensjonariusze mogą codziennie przyjmować komunię świętą. Przy kaplicy działa także „pogotowie modlitewne”, do którego napływają prośby o modlitwę z różnych stron. Odpowiadając na nie, osoby chore i wiekowe towarzyszą modlitwą wielu potrzebującym, co daje im poczucie sensu własnego cierpienia i ograniczenia. W ten sposób wpisują się w słowa patrona miejsca, iż ludzie starsi i chorzy są skarbem Kościoła.

 

Fot. Kobylec S. Owsianny
         Jelitowo M. Młodak

Polecamy