czwartek, 28 maja 2020 r.

Zagórów: 15-lecie gimnazjum

Zagórowskie Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej świętowało 17 października 15. rocznicę istnienia. „Rocznice świętujemy nie tylko po to, by dziękować i wspominać. Pamiętamy o nich także po to, aby iść dalej z ufnością” – mówił obecny na uroczystości abp Wojciech Polak.


Prymas Polski przewodniczył w zagórowskim kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła dziękczynnej Eucharystii, która rozpoczęła rocznicowe obchody. W homilii wspominał, że nie jest to jego pierwsze spotkanie z uczniami i nauczycielami miejscowego gimnazjum. Przed siedmioma laty – jeszcze jako biskup pomocniczy – był świadkiem uroczystego przyjęcia przez szkołę imienia św. Jadwigi Królowej. „Mówiłem Wam wówczas, że wasza Patronka będzie odtąd przypominała tej szczególnej szkolnej wspólnocie wychowawczej, jaką wszyscy stanowicie, abyście coraz bardziej stawali się tak, jak ona – wielka i święta królowa, krzewicielka wiary i miłości – apostołami prawdy i dobra” – przypomniał.


Prymas nawiązał także do słów papieża Franciszka wygłoszonych podczas ubiegłorocznego spotkania z włoskimi uczniami i nauczycielami, w których Ojciec Święty mówił o swojej miłości do szkoły, miłości zaszczepionej przez jego nauczycielkę, którą do śmierci odwiedzał. „Może i wy moglibyście dziś powiedzieć, że kochacie swoje gimnazjum – mówił metropolita gnieźnieński. – Miłość jednak – tłumaczył dalej – to nie tylko najpiękniejsze uczucia czy najwspanialsze emocje. Uczucia bowiem przychodzą i odchodzą, a emocje pojawiają się i opadają. Choć i one są ważne w całym procesie dorastania i dojrzewania człowieka, to jednak nie mogą tak naprawdę go zastępować. Bylibyśmy bowiem trochę jak łódka, miotani różnymi falami zmiennych uczuć i emocji na wzburzonym oceanie naszego życia. Wychowanie zaś polega na tym, aby w cały proces dojrzewania człowieka, oprócz uczuć i emocji, zaangażować naszą wolę i nasz intelekt” – zaznaczył Prymas.


Dojrzała miłość zatem – kontynuował abp Polak, odwołując się do papieża Benedykta XVI – polega na harmonii rozumu, woli i uczuć, wyrażającej się właśnie w ogarniającym wszystko akcie miłości i jest procesem, który pozostaje w ciągłym rozwoju. „Piętnastolecie Waszego Gimnazjum to zatem ważny etap, może pierwszy tak ważny, ale jedynie etap na drodze ciągłego rozwoju wszystkich nauczycieli i rodziców, uczennic i uczniów. Tak bowiem jak miłości szkoły nie można się raz na zawsze nauczyć, ale trzeba dzień po dniu w niej wzrastać, tak też dojrzałego kształtowania swego człowieczeństwa, rozumu, woli i serca, nie zdobywa się raz na zawsze, ale trzeba wciąż się o ten rozwój starać. Taka jest podstawowa dynamika naszego wzrastania i naszego dojrzewania” – dodał.


Zachęcał również młodych do rozwijania w sobie trzech języków – umysłu, serca i rąk, którymi osoba dojrzała musi umieć się posługiwać, a które papież Franciszek tak objaśnił: „winieneś myśleć to, co czujesz, i to, co robisz; dobrze czuć to, co myślisz i co robisz; i dobrze robić to, co myślisz i co czujesz”. „Nie jest to ani łamigłówka, ani jakaś złota recepta – mówił Prymas. – Jest to konsekwencja dorastania i dojrzewania w szkole, kształtowania w sobie pięknego i prawdziwego człowieczeństwa. Niech ta przygoda naznacza wszystkie następne dni waszego gimnazjum” – życzył na koniec Prymas Polski.


Wraz ze szkolną społecznością w dziękczynnej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, dyrektorzy placówek oświatowych, przyjaciele szkoły i zaproszeni goście. Po Mszy św. wszyscy spotkali się w szkolnym budynku, gdzie odbyła się uroczysta akademia. Żegnając się abp Polak zachęcał młodych ludzi, by włączyli się w przygotowania i otworzyli swoje serca na zbliżające się Światowe Dni Młodzieży. Prymas wpisał się również do szkolnej Księgi Pamiątkowej.


Homilia Prymasa Polski mp3

 

BK
Fot. ks. M. Łojko

Polecamy