poniedziałek, 16 września 2019 r.

Dekrety 2015 (inne zmiany)

Publikujemy listę zmian personalnych dokonanych przez abp. Wojciecha Polaka prymasa Polski wśród duchowieństwa archidiecezji gnieźnieńskiej. Dekrety wejdą w życie z dniem 1 lipca br.


Ks. prał. Krzysztof Stawski
zwolniony z obowiązków dyrektora Archidiecezjalnego Domu Księży Seniorów w Gnieźnie;


Ks. kan. Krzysztof Woźniak
zwolniony z obowiązków wicedyrektora Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej;


Ks. Rafał Białek
zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii katedralnej w Gnieźnie i mianowany dyrektorem Archidiecezjalnego Domu Księży Seniorów w Gnieźnie i wicedyrektorem Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Polecamy