poniedziałek, 16 września 2019 r.

Nowi kanonicy

Podczas Mszy św. inaugurującej 9-miesięczną nowennę przed 1050. rocznicą chrztu Polski abp Wojciech Polak wręczył nominacje nowym kanonikom archidiecezji gnieźnieńskiej.


Do grona kanoników honorowych Kapituły Prymasowskiej włączony został ks. Rober Nurski, proboszcz parafii w Żydowie. Kanonikami honorowymi Kapituły Kolegiackiej pw. św.  Jerzego na Zamku Gnieźnieńskim mianowani zostali: ks. Marek Chmara, proboszcz parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie oraz ks. Stanisław Talaczyński proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Żninie. Do grona kanoników honorowych Kapituły Kolegiackiej w Kruszwicy włączeni zostali: ks. Ireneusz Doroszewski, proboszcz parafii pw. bł. Michała Kozala BM w Janikowie, ks. Maciej Kuczyński, proboszcz parafii w Kościelcu oraz ks. Andrzej Urbański, proboszcz parafii w Golinie. Nowych kanoników honorowych ma również Kapituła Kolegiacka w Chodzieży, do której dołączyli: ks. Kazimierz Kuczma, proboszcz parafii pw. Świętego Ducha we Wrześni oraz ks. Czesława Krolla proboszcza parafii pw. Świętego Krzyża we Wrześni. 


BK
Fot. J. Andrzejewski Polecamy