poniedziałek, 27 stycznia 2020 r.

Oazowy Dzień Wspólnoty

„Dzieci, młodzież i rodziny Domowego Kościoła uczestniczący w rekolekcjach oazowych różnych stopni w archidiecezji gnieźnieńskiej spotkali się 10 lipca w Gnieźnie na oazowym Dniu Wspólnoty. Modlitwie u grobu i relikwii św. Wojciecha przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak.


„Kto wierzy, nigdy nie jest sam. Kto wierzy, nigdy nie jest taki sam” – mówił metropolita gnieźnieński, przypominając w homilii o wspólnotowym charakterze Kościoła, do którego – jak podkreślił – każdy przychodzi z bogactwem otrzymanej od Boga łaski, z drogą własnego powołania, z zadaniem wyznaczonym mu przez Bożą Opatrzność. A Tym, który w tę różnorodność darów wprowadza konieczną jedność i harmonię jest Duch Święty. To On sprawia, że choć tak różni, razem jesteśmy dla wspólnego dobra. „Wielu nas, ale w Duchu Świętym jesteśmy wspólnotą. Wspólnota zaś to nie jakiś zbiór poszczególnych indywiduów żyjących jeden obok drugiej, jedna przy drugim. Wspólnota to nie jakaś ławica ludzi – jak pisał Tadeusz Różewicz w wierszu Zielona róża – ocierających się o siebie do krwi, a w rzeczywistości żyjących jak na wyspie zamieszkanej przez nieliczne istoty. Wspólnota to więź, to rzeczywistość zespojona i ukształtowana napojona jednym Duchem. Kto wierzy nigdy nie jest taki sam. Kto wierzy kocha. Oto najważniejsze przesłanie Dnia Wspólnoty dla nas wszystkich” – mówił Prymas.


Zachęcał też młodych, by odkrywali piękno powołania człowieka do miłości i nie pozwolili go zafałszować. Małżonkom zaś przypomniał, że źródłem ciągłego odradzania się miłości jest Jezus. „Dzień Wspólnoty mówi, że jesteśmy powołani po to, aby iść, by dzielić się miłością, by świadczyć o miłości, by nieść ją bliskim i dalekim. Iść mając Ducha miłości w sercu. Iść razem. Iść wspierając się w drodze. Iść przekonanym, że to On, Bóg, w Jezusie Chrystusie umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Iść, by zaświadczyć o miłości” – mówił na koniec abp Polak.


Wspólna modlitwa zgromadziła uczestników rekolekcji oazowych różnych stopni odbywających się w: Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie, w pobenedyktyńskim klasztorze w Mogilnie, w parafii pw. bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie oraz w Janikowie, gdzie co roku spotyka się Oaza Dzieci Bożych. W czasie Eucharystii w katedrze gnieźnieńskiej oazowicze modlili się w intencji dzieci, ludzi młodych i rodzin, o roztropność i odwagę dla rządzących oraz o rychłą beatyfikację założyciela i duchowego ojca Ruchu Światło-Życie ks. Franciszka Blachnickiego. Eucharystię koncelebrowali kapłani zaangażowani w ruch oazowy m.in.: moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Siwka oraz moderator diecezjalny Domowego Kościoła ks. Tomasz Krawczyk. Dalsza część Dnia Wspólnoty upłynęła w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie dzielono się doświadczeniem kończących się rekolekcji.


BK KAI
Fot. B. Kruszyk  

Polecamy