piątek, 7 sierpnia 2020 r.

Prymas w Rychwałdzie

„To, co nas wciąż oddziela od Boga i od człowieka, to, co powoduje, że rosną między nami mury, zburzyć może tylko Jezus Chrystus. I czyni to przez swój krzyż” – mówił abp Wojciech Polak podczas jubileuszu koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej w Rychwałdzie na Żywiecczyźnie.


Prymas Polski wraz z kard. Stanisławem Dziwiszem i biskupami celebrował uroczystą Mszę św. przy ołtarzu polowym w pobliżu sanktuarium. W homilii przypomniał okoliczności koronacji Żywieckiej Pani, powtarzając zachętę swojego poprzednika, kard. Stefana Wyszyńskiego, który koronacji dokonał, by patrzeć z ufnością na Maryję, ale i na Jezusa, na którego Ona wskazuje. „Maryja do Jezusa – Jezus do Maryi: najlepsza Matka jako wzór dla rodzin i matek” – powtórzył za Prymasem Tysiąclecia abp Polak.


Wskazując na przeżywany jubileusz podkreślił, że jest on niewątpliwie okazją do spojrzenia w przeszłość z wdzięcznością. Mamy to jednak czynić – przestrzegał za papieżem Franciszkiem – nie po to, by kultywować, czcić bezużyteczną nostalgię, ale aby zachować żywą tożsamość, uchwycić inspirującą iskrę, którą może być ponowne odczytanie okiem miłości tego, co przedstawia cudownym wizerunek Żywickiej Pani, a w nim wskazówka dana przez Prymasa Tysiąclecia: „nauka Jezusa Chrystusa: patrzcie z ufnością na Matkę! Ale też nauka Maryi: patrzcie z ufnością na Jezusa Chrystusa!”


„A zatem popatrzymy z ufnością na Matkę! – mówił Prymas. – W tym Cudownym Wizerunku przybyła tutaj, przed wiekami na Żywiecką Ziemię z Wielkopolski. I pozostała w pobożności i miłości ludu tej ziemi – podkreślił dodając za papieżem Franciszkiem, że Maryja nie ma własnego programu, nie przychodzi, żeby powiedzieć nam coś nowego, po prostu Jej wiara towarzyszy naszej wierze. „Patrzcie z ufnością na Jezusa! To jest Jej program. To jest Jej matczyna zachęta dla nas. To jest Jej przesłanie, z którym przychodzi wciąż do nas! Patrzcie z ufnością na Jezusa!” – tłumaczył metropolita gnieźnieński.


Wskazał też na czytaną Ewangelię o rozmnożeniu chleba – tę samą, którą odczytano podczas uroczystości koronacji przed półwieczem – podkreślając, że to wspaniały znak, który świadczy o potędze Boga. Cud, który w Eucharystii powtarza się nieustannie na naszych oczach. „A zatem: patrzcie z ufnością na Jezusa! To znaczy: słuchajcie tego, co naucza! Przyjmijcie Jego zbawczą moc, gdy łamie dla nas chleb i pragnie nas nim nakarmić! Czy dziś nie potrzeba wszystkim nam takiej właśnie zachęty? Czy nie potrzeba, abyśmy właśnie to jeszcze raz usłyszeli i przyjęli? Przyjęli to wezwanie i tę zachętę jako ludzie tego czasu, którzy tak często słuchają różnych głosów i różnych opinii. Przyjęli tę zachętę, która w natłoku tak wielu ludzkich sądów i przytaczanych argumentów, może nam pomóc odnaleźć słuszną drogę. Przyjęli, to znaczy uwierzyli, że to, czego uczy nas Jezus ma moc nas zbawić. Nie stoją bowiem za tym tylko słowa. Nie stoją zręczne uzasadnienia czy uwodzenia jedynie podszyte ludzką mądrością. Jest za tym On, który – jak zwiastował nam dziś święty Paweł – dosłownie w swoim ciele, w sobie samym przez krzyż, zwyciężył śmierć, zadał śmierć wrogości, pojednał nas z Bogiem, a w ten sposób jednych i drugich zbliżył ku sobie”.


„To, bowiem, co nas wciąż oddziela od Boga i od człowieka – mówił dalej Prymas Polski – to, co powoduje, że rosną między nami mury – jak wskazywał w 1997 roku w Gnieźnie święty Jan Paweł II – zrodzone z lęku i agresji, z egoizmu politycznego i gospodarczego, z osłabienia wrażliwości na wartość życia ludzkiego i godność każdego człowieka, zburzyć może tylko Jezus Chrystus. I czyni to przez swój krzyż. Dlatego tylko Krzyż, Chrystusowy Krzyż, może być prawdziwym źródłem pojednania i zgody. Albowiem to właśnie z Krzyża rodzi się odwaga, którą czerpali również pięćdziesiąt lat temu, w tym samym pamiętnym 1965 roku biskupi polscy, by w braterskim geście wyciągnąć ręce do biskupów niemieckich, przebaczając i prosząc o przebaczenie. Potrzeba nam i dziś tej odwagi płynącej z krzyża”.


W czasie uroczystości abp Polak poświęcił obraz, tabernakulum i nową szatę – „suknię wdzięczności” – dla ikony MB Rychwałdzkiej wraz z nowymi koronami. To wotum wdzięczności mieszkańców Żywiecczyzny za liczne łaski i cuda wypraszane w tutejszym sanktuarium.


BK
Fot. R. Karp, K. Frysztacka

Polecamy