środa, 29 stycznia 2020 r.

Rekolekcje w Ruchu

Trwają rekolekcje oazowe. Ich celem jest osiągnięcie dojrzałości chrześcijańskiej i jednocześnie danie doświadczenia chrześcijańskiego życia. W środę 1 lipca Oaza III stopnia modliła się w kościele biskupa, czyli w katedrze gnieźnieńskiej i spotkała z Prymasem Polski.
 

Do Gniezna przyjechał trzy wspólnoty: oaza rodzin i młodzieżowa z diecezji toruńskiej odbywająca rekolekcje na Zamku Bierzgłowskim k. Torunia, oaza rodzin odbywająca rekolekcje w parafii pw. bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie oraz młodzież kapucyńska uczestnicząca w rekolekcjach w parafii kapucynów w Mogilnie - w sumie około 120 osób łącznie z dziećmi. Witając wszystkich abp Wojciech Polak przypomniał o historycznym i duchowym znaczeniu gnieźnieńskiej bazyliki, która nazywana jest matką kościołów polskich. „Jesteście u źródeł wiary, która od początku wpisana jest w dzieje naszej Ojczyzny” – mówił dodając, że właśnie w Gnieźnie rozpoczyna się duchowy szlak, który biegnie przez Jasną Górę do Krakowa. Szlak od św. Wojciecha do św. Stanisława, którym podążał podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny św. Jan Paweł II. To wówczas z mocą wołał: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi! „Życzę byście stąd wzięli Ducha Świętego, byście z Duchem Świętym szli przez życie, żeby On was umacniał, prowadził, oświecał i pomagał w naszym przyznawaniu się do Chrystusa w każdym miejscu i w każdym czasie” – mówił abp Wojciech Polak. Wszystkim udzielił też pasterskiego błogosławieństwa, prosząc o modlitwę za Kościół, młodzież i siebie nawzajem.


Oazowe rekolekcje rozpoczęły się 27 czerwca i potrwają do 12 lipca. To intensywne piętnaście dni wypełnionych przede wszystkim modlitwą. Piętnaście, bo tyle jest tajemnic różańcowych – radosnych, bolesnych i chwalebnych. Każdego dnia rozważana jest jedna tajemnica. Stałe punkty dnia to modlitwa poranna, Msza św., modlitwa wieczorna, formacja w grupach. Mówi się niekiedy, że to rok kościelny w pigułce, taki błyskawiczny kurs Kościoła, SPA dla ducha.

 

BK
Fot. B. Kruszyk 

Polecamy