wtorek, 25 czerwca 2019 r.

By pamięć przetrwała

W przeddzień Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie odbył się kolejny Dzień Patrona. W czasie uroczystości Kapituła Honorowego Tytułu „Obrońca Wartości Bóg, Honor, Ojczyzna” powołana przez Bractwo św. Rodziny w Gnieźnie i Szkołę Podstawową im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie uhonorowała  ośmiu Obrońców Ojczyzny. Symboliczne statuetki, ufundowane przez Bractwo św. Rodziny, odebrali członkowie ich rodzin. Program artystyczny uroczystości został przygotowany przez uczniów czwartej i piątej klasy.

 

 Tytuł otrzymali:


Teodor Jakubowski -
podczas I wojny światowej został wcielony do armii pruskiej, walczył na froncie zachodnim. Powstaniec wielkopolski, uczestnik kampanii wrześniowej. Po powrocie działał w konspiracyjnym Związku Walki Zbrojnej. Zamordowany przez hitlerowców w 1943 r. w więzieniu w Rawiczu.


Teodor Hajduszak
- powstaniec wielkopolski, ranny w potyczce pod Zdziechową.


Teodor Kwiatkowski
- uczestnik kampanii wrześniowej, osadzony w obozie jenieckim w 1943 r. Przez wiele lat nauczyciel Szkoły Podstawowej w Goślinowie.


Jakub Pszeniczka
- uczestnik I wojny światowej, powstaniec wielkopolski.


Wawrzyniec Jakubowski
- powstaniec wielkopolski, uczestnik II wojny światowej.


Stanisław Wojtkowiak
- powstaniec wielkopolski, od 1923 r. policjant Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Zamordowany strzałem w głowę przez sowietów w Ostaszkowie.


Jan Graczyk
- w okresie zaborów członek patriotycznej organizacji Związek Sokołów Polskich. W czasie II wojny światowej działał w konspiracji. Zamordowany przez hitlerowców w więzieniu we Wronkach w 1942 r.


Kazimierz Pohl
- wcielony do armii austriackiej podczas I wojny światowej. Wzięty do niewoli przez Włochów, przedostał się do Francji i w armii generała Hallera walczył w wojnie z bolszewikami. Podczas II wojny światowej aresztowany przez Rosjan i zesłany na dożywotnią zsyłkę na Syberię. Zwolniony w 1956 r.

 

Polecamy