poniedziałek, 17 czerwca 2019 r.

Finał konkursu biblijnego

„Głosem proroków wzywani do nawrócenia i wiary” – takie hasło towarzyszyło tegorocznemu Archidiecezjalnemu Konkursowi Biblijnemu dla Młodzieży Gimnazjalnej, którego finał odbył się 5 listopada w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie.


W finale spotkało się 15 uczniów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów podczas etapu rejonowego, który odbył się 22 października w gimnazjach w Strzałkowie, Gnieźnie, w Gimnazjum Katolickim w Inowrocławiu oraz w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach. Wcześniej, 8 października, odbył się etap szkolny, w którym wystartowało ponad 700 uczniów z 69 szkół z całej archidiecezji. To w porównaniu z poprzednimi edycjami najwięcej. Wspomniana piętnastka poradziła sobie w kolejnych dwóch etapach najlepiej i w czwartek stawiła się na finale w Gnieźnie. W pierwszej części finaliści odpowiadali pisemnie na testowe pytania dotyczących tematu konkursu. Pięcioro najlepszych przeszło do etapu ustnego, w którym musieli zmierzyć się z pytaniami specjalistów z komisji konkursowej: ks. dr. hab. Pawła Podeszwy z Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, dr Teresy Kowalczyk i ks. dr. Piotra Waszaka. „Cieszy fakt, że w konkursie bierze udział coraz więcej szkół, a tym samym gimnazjalistów, którzy w ten sposób poznają Biblię. Konkursowe zmagania, zwłaszcza te w części ustnej etapu finałowego, świadczą, że uczniowie nie tylko czytają święte teksty i starają się zapamiętać jak najwięcej szczegółów, ale odnajdują w Piśmie Świętym Boże pouczenia, napomnienia i wskazówki, które dotyczą ich samych. W ten sposób odkrywają w Biblii aktualne i żywe Słowo, mające moc kształtowania ich własnego życia” – przyznał ks. Podeszwa. Zdaniem Teresy Kowalczyk niebagatelną rolę w zachęcie i przygotowaniu uczniów do konkursu odegrali ich nauczyciele religii. „Jedna z laureatek podczas ustnego testu wskazała nawet na dużą rolę jej katechetki, która zachęciła ją do udziału w konkursie. Dzięki takiej postawie szkolnych katechetów duchowa formacja i wiedza biblijna młodzieży może być nieustannie rozwijana” – dodała. Konkurs zorganizowali: Dzieło Biblijne im Jana Pawła II w Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Niżej klasyfikacja.

 

LAUREACI  

Aleksander Pieszak

I miejsce

Gimnazjum we Wilczynie

Ks. Mariusz Kamiński

Julia Grabowska

II miejsce

Gimnazjum w Niechanowie

p. Alicja Piasek

Joanna Banaszak

III miejsce

Gimnazjum nr 1 w Gnieźnie

p. Anna Marcjan

 

FINALIŚCI

Finalistka/Finalista

Miejsce

Szkoła

Katecheta przygotowujący

Zuzanna Michalska

IV miejsce

Gimnazjum w Kruchowie

Ks. Krzysztof Kubaszewski

Julia Skowrońska

V miejsce

Gimnazjum w Bielicach

p. Hanka Kryszak

Monika Nowakowska

VI miejsce

Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie

p. Ewa Modelska

Wiktor Nowacki

VII miejsce

Gimnazjum w Budzyniu

p. Małgorzata Jeska

Żurawska Aleksandra

VIII miejsce

Gimnazjum w Złotnikach Kuj.

Ks. Jacek Krzesiński

Tomasz Koc

IX miejsce

Gimnazjum w Kleczewie

p. Lilla Wawrzyniak

Aleksandra Knitter

X miejsce ex aequo

Gimnazjum nr 2 Września

p. Honorata Adamczewska

Miłosz Rogalski

X miejsce ex aequo

Gimnazjum w Słupcy

Ks. Przemysław Kubacz

Paweł Kmiecikowski

XI miejsce

Gimnazjum Millenium
w Gnieźnie

p. Magdalena Błachowiak

Zofia Koteras

XII miejsce

Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie

p. Ewa Modelska

Aleksandra Grzechowiak

XIII miejsce

Gimnazjum w Witkowie

p. Wojciech Kędzierski

Maurycy Chwiłka

XIV miejsce

Gimnazjum w Powidzu

p. Dorota Kaźmierska

 

Fot. kl. K. Owczarczak 

Polecamy