poniedziałek, 17 czerwca 2019 r.

Gniezno: chóry w bazylice

W bazylice prymasowskiej odbyły się doroczne gnieźnieńskie spotkania chóralne „Stąd nasz ród”. Wystąpiły zespoły z Gniezna, Poznania, Inowrocławia i Pobiedzisk, które na początku Mszy św. zaśpiewały wspólnie „Bogurodzicę”.
 

Było to już dwudzieste trzecie spotkanie chórów w murach zabytkowej, gotyckiej katedry w Gnieźnie. Wspólne śpiewanie zorganizowane 15 listopada rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem proboszcza katedry ks. kan. Jana Kasprowicza, który w homilii nawiązał do początków chrześcijaństwa na ziemiach polskich, przywołując postać św. Wojciecha oraz przybliżając krótko dzieje świątyni, w której od wieków przechowywane są jego relikwie. Szczególny historyczny nastrój podkreśliła także pieśń Bogurodzica odśpiewana wspólnie przez wszystkie chóry biorące udział w spotkaniu. Ich występów licznie zgromadzona publiczność miała okazję posłuchać po zakończeniu Mszy świętej. Z repertuarem sakralnym i patriotycznym wystąpiły kolejno: Chór „Melodia” z Pobiedzisk, Chór „Pasjonaci” z Poznania, Towarzystwo Śpiewu „Halka” z Inowrocławia oraz Chór Męski - Towarzystwo Śpiewacze „Dzwon” z Gniezna, który wystąpił z nowym repertuarem. Na zakończenie koncertu wszystkie chóry zaśpiewały wspólnie Gaude Mater Polonia. Organizatorami XXIII spotkań chóralnych byli: Urząd Miejski w Gnieźnie, Miejski Ośrodek Kultury, Starostwo Powiatowe oraz Chór „Dzwon”. 

 

 

Polecamy