poniedziałek, 17 czerwca 2019 r.

Jubileusz coraz bliżej

Program centralnych obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski przedstawiono 27 listopada podczas konferencji na Zamku Królewskim w Warszawie. Centralne obchody odbędą się w połowie kwietnia w Gnieźnie i Poznaniu. Będą im towarzyszyć wydarzenia edukacyjne i kulturalne.


 „To wielka i ważna rocznica, bo bez Chrztu Polski nie byłoby państwa polskiego” – powiedział wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Przypomniał, że chrzest wprowadził Polskę w obręb kultury śródziemnomorskiej i oznaczał przyjęcie podstawowych wartości cywilizacyjnych. „Chrześcijaństwo niosło polskość przez lata i podtrzymywało polską tożsamość i godność” – podkreślił wicepremier.


Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki wskazywał z kolei, że Chrzest Polski oznaczał radykalną zmianę: „od bałwochwalstwa do kultu Boga; od kultu stworzenia do kultu Stwórcy”. Wydarzenie to miało znaczenie dla wszystkich wymiarów życia społecznego, bowiem obejmowało kontekst polityczny, edukacyjny i kulturalny. Zdaniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski obchody Jubileuszu, oprócz istotnego znaczenia historycznego, mają też pokazać co się stanie, gdy Europa oddali się od chrześcijaństwa. „Europa oddalona od swoich korzeni łatwo ulega manipulacji” - zaakcentował arcybiskup.


Bp Krzysztof Wętkowski, który na konferencji reprezentował archidiecezję gnieźnieńską, zaprosił uczestników spotkania do udziału w X Zjeździe Gnieźnieńskim, który odbędzie się w dniach 11-13 marca 2016 roku w pierwszej stolicy Polski pod hasłem „Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa”. Jubileuszowe spotkanie przy grobie św. Wojciecha zgromadzi wybitnych intelektualistów i polityków zjednoczonej Europy. 


W ramach spotkania z dziennikarzami zaprezentowano specjalny serwis internetowy prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury. Będzie on źródłem informacji o wydarzeniach związanych z Jubileuszem oraz miejscem, w którym można poszerzyć swoją wiedzę na temat tego kluczowego dla historii Polski wydarzenia. Na stronie znajdują się zróżnicowane materiały o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, historycznym oraz liturgicznym, a także muzyka i prace plastyczne inspirowane polskim dziedzictwem chrześcijańskim. W serwisie www.chrzest966.pl obok kalendarium wydarzeń znajduje się też mapa, na której znaleźć będzie można imprezy organizowane w danym rejonie Polski.


Z pieniędzy publicznych dofinansowano łącznie 33 projekty kulturalne, nawiązujące do tematyki Chrztu Polski. Fundusze otrzymały głównie projekty muzyczne, wystawy, inscenizacje historyczne oraz konferencje i programy edukacyjne. Wśród dofinansowanych inicjatyw znajdują się także m.in. przyszłoroczne Spotkania Młodych LEDNICA 2000 oraz projekty Klubu Inteligencji Katolickiej, łódzkiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i Centrum Myśli Jana Pawła II. Na program stypendialny „Chrzest 966”, wspierający organizacje wydarzeń upamiętniających Chrzest Polski rząd przeznaczył 3 mln złotych, kolejne 2 mln przekazane zostały Narodowemu Centrum Kultury na dotacje celowe. Do konkursu o dofinansowanie zgłoszono do NCK prawie 550 inicjatyw. Według zapowiedzi wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego rozpisany zostanie drugi konkurs dotacyjny, w którym do rozdysponowania będzie dodatkowe 1,5 mln.


Podczas konferencji prasowej wyświetlono zwiastun filmu Macieja Pawlickiego "Mesco Dux Baptizatur", który omówi dzieje chrystianizacji Polan. Dokument zrealizowany przy współfinansowaniu NCK będzie pokazywany w przyszłym roku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski, w tym abp Stanisław Gądecki i sekretarz generalny bp Artur Miziński oraz przedstawiciele rządu z wicepremierem Piotrem Glińskim. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczył też Krzysztof Dudek, dyrektor Narodowego Centrum Kultury – organizatora konferencji, a także sygnatariusze listu intencyjnego w sprawie organizacji rocznicowych obchodów.


Obchody rocznicy 1050-lecia Chrztu Polski są organizowane wspólnie przez Konferencje Episkopatu Polski, Narodowe Centrum Kultury, a także instytucje samorządowe i pozarządowe województwa wielkopolskiego. Mają upamiętniać przyjęcie przez Mieszka I chrztu oraz chrystianizację Polan. Mimo, że centralne obchody rocznicowe odbędą się w Poznaniu i Gnieźnie dopiero w połowie kwietnia, to wydarzenia towarzyszące tym obchodom organizowane są już od kilku miesięcy. W najbliższą niedzielę, wraz początkiem roku liturgicznego, zainaugurowany zostanie w Kościele program duchowego przygotowania wiernych do przeżywania tajemnicy chrztu. Znakiem Jubileuszu będzie świeca, która zapłonie w kościołach. Duchowym obchodom roku jubileuszowego będą towarzyszyć okolicznościowe katechezy i czuwania w ramach tzw. „Jubileuszowej drogi chrzcielnej”.

 

za KAI
Fot. www.chrzest966.pl grafika M. AdamikPolecamy