poniedziałek, 17 czerwca 2019 r.

Metrykalia w systemie komputerowym

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie oddaje do użytku badaczy-genealogów kopie cyfrowe ksiąg metrykalnych. Od wtorku 17 listopada większość ksiąg chrztów, ślubów i zgonów można będzie przeglądać w wewnętrznym systemie komputerowym w czytelni archiwum.


Jak informuje dyrektor archiwum ks. dr Michał Sołomieniuk, do dyspozycji kwerendzistów przygotowano cztery stanowiska. Większość dostępnych kopii cyfrowych to czarno-białe skany mikrofilmów.  Pozostałe to skany robione z oryginalnych ksiąg lub fotografie cyfrowe. – Ta różnorodność powoduje, że niektóre kopie będą bardzo łatwe do odczytania, inne trudniejsze – dodaje ks. Sołomieniuk. Przyznaje również, że komputeryzacja w tym zakresie przynosi dwie korzyści: primo, badacze będą mieli dostęp do ok. 300 ksiąg dotąd nieudostępnianych ze względu na zły stan zachowania lub przechowywanych poza obecnymi granicami archidiecezji; secundo, oryginały nie będą niszczone przez częste przeglądanie.


Do skopiowania pozostaje jeszcze około 200 ksiąg, z których archiwum nie posiada mikrofilmów. Jednostki te będą jeszcze czasowo udostępniane w oryginale. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie. 

Polecamy