poniedziałek, 17 czerwca 2019 r.

Modlitwa Akcji Katolickiej

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to także patronalne święto Akcji Katolickiej. Członkowie organizacji z archidiecezji gnieźnieńskiej spotkali się z tej okazji w parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu. Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii i asystent kościelny stowarzyszenia ks. prał. Krzysztof Redlak.


W Eucharystii transmitowanej przez TVP Polonia uczestniczyło ponad stu członków Akcji Katolickiej działających na co dzień w oddziałach parafialnych w całej archidiecezji gnieźnieńskiej. Doroczny zjazd jest okazją do wspólnej modlitwy, ale i integracji. Świeckim jak zawsze towarzyszyli ich duchowi opiekunowie. Obecni byli także członkowie innych wspólnot i organizacji kościelnych, parafianie oraz licznie Liturgiczna Służba Ołtarza, która dziś również ma swoje święto.  


W homilii ks. Krzysztof Redlak mówił m.in. o misji i zadaniach członków Akcji Katolickiej. Wskazując na coraz powszechniejsze negowania wartości chrześcijańskich i próby eliminowania wiary i religii z życia współczesnego człowieka podkreślił, że potrzeba dziś świętych kobiet i mężczyzn, ludzi świadomych swojej wiary, którzy z Ewangelii uczynili program swojego życia osobistego, rodzinnego, zawodowego i obywatelskiego. Taka postawa – dodał – wymaga przede wszystkim wierności prawdzie i odwagi w jej głoszeniu. I o tę wierność, o odwagę, o świadectwo pyta nas dziś Chrystus. „Kryzys współczesnego chrześcijaństwa nie polega na kryzysie struktur kościelnych, lecz na pogłębiającej się nieobecności Boga w życiu chrześcijan. A nieobecność Boga to nieobecność prawdy, która jest dziś tak powszechnie kwestionowana, to nieobecność życia, które jest dziś tak strasznie niszczone, to nieobecność wartości i wskazań jaką drogą iść we współczesnej mgle fałszywych idei, teorii i przekonań” – stwierdził kapłan, przestrzegając jednocześnie przed pokusą poddania się zniechęceniu i rozczarowaniu. Przyznał również, że współcześnie nowa ewangelizacja jest wielkim wyzwaniem, w którego realizację członkowie Akcji Katolickiej powinni włączyć się twórczo i z odwagą.


O tym, że Akcja Katolicka jest i powinna być zorganizowaną pracą nad człowiekiem mówiła również prezes organizacji Krystyna Wojtczak-Nowak. W wystąpieniu na początku Mszy św. przyznała, że organizacja ma rozbudowane struktury na szczeblu krajowym, diecezjalnym i parafialnym, wiele zrealizowanych inicjatyw. Jednak, jak wskazywała, przed stowarzyszenie jest jeszcze długa droga, szczególnie „w zakresie większego zaangażowania świeckich i duchownych w parafiach, inicjowania nowych oddziałów parafialnych, a tym samym poszerzania kręgu wiernych przygotowanych do przenikania współczesności duchem Ewangelii i prowadzenia z nią oraz jej wyzwaniami dialogu”. 


Początki Akcji Katolickiej w Polsce sięgają lat 20. minionego wieku. Prężną działalność organizacji przerwał wybuch II wojny światowej. Po jej zakończeniu Akcja Katolicka nie miała już możliwości wznowienia aktywności. Reaktywacja nastąpiła dopiero w 1996 roku z inicjatywy bł. Jana Pawła II. Organizacja, nawiązując do kilkudziesięcioletniej tradycji, rozpoczęła działalność pod patronatem św. Wojciecha. W archidiecezji gnieźnieńskiej Akcja Katolicka została ponownie powołana do życia przez abp. Henryka Muszyńskiego w kwietniu 1997 roku.


BK KAI
Fot. J. Kwiatek 

Polecamy