poniedziałek, 17 czerwca 2019 r.

Nauczyciele też się uczą

Blisko 350 katechetów z archidiecezji gnieźnieńskiej wzięło udział w warsztatach poświęconych tematyce tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska wychowawczego dla dzieci i młodzieży.


Szkolenie odbyło się w październiku w Lądzie n. Wartą, Inowrocławiu, Gnieźnie i Chodzieży. Nauczyciele wysłuchali wystąpień: ks. dr. Wojciecha Rzeszowskiego, rektora PWSD w Gnieźnie, który przedstawił zagadnienie od strony psychologicznej, ks. dr. Piotra Halczuka, który zajął się stroną prawną oraz Marzenny Kubiak, diecezjalnego doradcy metodycznego oraz nauczycielki religii w Zespole Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie, która ukazała rolę katechety-nauczyciela w tworzeniu właściwej atmosfery wychowawczej w szkole i parafii. Drugim zagadnieniem podjętym podczas warsztatów był chrzest jako dar i tajemnica, w nawiązaniu do tematyki rozpoczynającego się nowego roku duszpasterskiego oraz zbliżającej się rocznicy 1050. rocznicy Chrztu Polski. 

 

 

Polecamy