poniedziałek, 17 czerwca 2019 r.

Pyzdry: bracia uroczyście

Koło Towarzystwa św. Wojciecha w Pyzdrach działa od dziesięciu lat. Pierwszy poważny jubileusz bracia świętowali w sobotę 14 listopada, wspólnie z kapłanami i przedstawicielami organizacji i wspólnot kościelnych działających w miejscowej parafii. 


Uroczystości rozpoczęło posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa, podczas którego omówiono program pracy formacyjnej na 2016 rok. Centralnym punktem spotkania była Msza św. sprawowana przez ks. kan. Tomasza Głuszaka, asystenta kościelnego bractwa oraz przybyłych kapłanów: ks. kan. Jana Kasprowicza, ks. kan. Kazimierza Kuczmę, ks. prał. Jana Andrzejczaka, ks. Sławomira Kozika, ks. Marcina Korybalskiego, ks. kan. Ryszarda Kopczyńskiego oraz ks. Pawła Haczyńskiego. Wspólnie z członkami bractwa z Pyzdr i z regionu gnieźnieńskiego modlili się przedstawiciele organizacji i wspólnot działających w miejscowej parafii. Nawiązując w homilii do czytanej tego dnia Ewangelii ks. Głuszak wskazał na wartości bez których ewangelizacja pozostanie tylko pustym słowem. - Wielu ludzi postępuje dziś jak ewangeliczny sędzia, który Boga się nie bał i z ludźmi się nie liczył. Tak było w czasach Jezusa, w czasach św. Wojciecha i tak jest w naszym świecie. Jednak wytrwałość proszącej wdowy doprowadziła go do zmiany nastawienia i wysłuchania jej prośby. Dziś w ewangelizacjipotrzebujemy wytrwałej modlitwy na podobieństwo proszącej cierpliwie wdowy, wiary i zapału garstki apostołów działających w rozległym świcie pogaństwa oraz mocy Ducha Świętego, bez którego nic nie możemy w życiu uczynić” – podkreślił kapłan.


Po Mszy św.  bracia oraz zaproszeni goście wysłuchali wykładu historyka prof. dr. hab. Waldemara Rozynkowskiego z Torunia, który przybliżył w przekroju historycznym zagadnienie petycji skierowanych przez wiernych świeckich do papieży odnośnie beatyfikacji królowej Jadwigi. Prelegent wyszukał w gąszczu materiałów historycznych także petycję skierowaną przez członków Akcji Katolickiej z parafii w Pyzdrach z okresu międzywojennego, pod którą widniało wiele podpisów ówczesnych mieszkańców miasta. Niektórzy z obecnych odnaleźli wśród przywołanych nazwisk swoich bliskich przodków i krewnych. Nie zabrakło również  jubileuszowych życzeń, uroczystej agapy, wspólnego zdjęcia oraz wspomnień minionych lat. 


Fot. J. Misterski

Polecamy