poniedziałek, 17 czerwca 2019 r.

Uhonorowani

Ks. kan. Jan Kasprowicz oraz ks. kan. Ryszard Balik znaleźli się w gronie uhonorowanych odznaką Missio Reconciliationis. Odznaczenie przyznawane jest osobom zasłużonym dla dzieła pojednania i porozumienia między narodami, przedstawicielami różnych kultur i środowisk. Jako pierwszy odznakę otrzymał św. Jan Paweł II. 


Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 13 listopada w gnieźnieńskim Ratuszu. Wśród obecnych był m.in. Prymas Polski abp Wojciech Polak, który komandorię otrzymał w kwietniu tego roku. W gronie odznaczonych, obok ks. kan. Jana Kasprowicza, proboszcza i kustosza gnieźnieńskiej katedry oraz ks. kan. Ryszarda Balika, proboszcza gnieźnieńskiej parafii pw. bł. Jolenty, odznaką uhonorowano także m.in. byłych prezydentów Gniezna.


Odznaczenie Missio Reconciliationis  swoje początki wiąże ze zorganizowanym w 1993 roku przez „Rodzinę Westerplatczyków-Hubalczyków” historycznym spotkaniem i pojednaniem obrońców Westerplatte i marynarzy z pancernika Schleswig-Holstein. Pierwotnie wyróżnienie „Misja Pojednania” zostało nadane jako widoczny znak pojednania między walczącymi we wrześniu 1939 roku polskimi obrońcami Westerplatte i atakującymi żołnierzami niemieckimi. W 2001 roku utworzono Ogólnopolskie Stowarzyszenie Społeczne „Misja Pojednania”, które w uzgodnieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz za akceptacją Ministra Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przejęło na siebie obowiązek nadawania odznaczenia. Na wniosek zagranicznych związków kombatanckich, inwalidów wojennych i ofiar wojny odznakę przekształcono w Komandorię „Missio Reconciliationis”. Obecnie nadawana jest osobom zasłużonym dla dzieła pojednania, działającym na rzecz porozumienia między narodami, przedstawicielami różnych kultur i różnych środowisk. Przyjęło się, że w uzgodnieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych honorowani są m.in. ambasadorowie obcych państw akredytowani w Polsce. Odznakę otrzymali m.in.: papież Jan Paweł II, papież Benedykt XVI oraz Lech Wałęsa.


BK
Fot. J. Andrzejewski 

Polecamy