poniedziałek, 17 czerwca 2019 r.

Wokół sakramentu chrztu świętego

Wraz z Adwentem rozpoczynamy kolejny rok duszpasterski, którego tematyka koncentrować się będzie wokół sakramentu chrztu świętego. Nieprzypadkowo. Przed nami 1050. rocznica Chrztu Polski.
 

To trzeci rok czteroletniego cyklu „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”, który ma nas przygotować do jubileuszowych obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. Rok szczególny, bo w jego ramach odbędą się nie tylko rocznicowe uroczystości, ale i Światowe Dni Młodzieży, na które – jak wszystkim wiadomo – przyjedzie papież Franciszek. Rok ten będzie przebiegać pod hasłem „Nowe życie w Chrystusie”, a więc to życie, które dla każdego z nas zapoczątkował nasz chrzest święty, a dla naszej Ojczyzny chrzest przyjęty w 966 roku przez Mieszka I. – Kiedy w Kościele mówimy o nowym życiu, to zawsze wskazujemy na sakrament chrztu świętego, który jest bramą do Kościoła i punktem odniesienia w całym późniejszym życiu. Rozpoczynający się rok duszpasterski ma nas zachęcić i dopomóc w odkryciu na nowo godności i zadań wynikających z faktu jego przyjęcia. Abyśmy dobrze rozumieli, co chrzest święty w nas zapoczątkował i do czego nas zobowiązuje. A zobowiązuje nas przede wszystkim do pogłębiania więzi z Chrystusem, wzrastania w wierze i dawania o niej świadectwa – tłumaczy bp Krzysztof Wętkowski.


Znaki  

Symbolami nowego roku duszpasterskiego będzie woda i biała szata. Woda daje życie. Ma moc oczyszczającą. W zanurzeniu, czy w potrójnym polaniu głowy zostaje wyróżniony najważniejszy moment w życiu człowieka. Woda chrzcielna oczyszcza dorosłego człowieka z jego grzechów osobistych, dziecko zaś z grzechu pierworodnego. Ochrzczony otrzymuje godność dziecka Bożego, o czym z czasem tak często zdaje się zapominać. Biała szata zaś, którą zakładają dorośli, i którą kładzie się na ciele dziecka to symbol nowego człowieka, który zostaje włączony do wspólnoty Kościoła i ma możliwość kontaktu z łaską Bożą w innych sakramentach. Szczególnym znakiem będzie również chrzcielnica. Jak informuje ks. dr Jakub Dębiec, szef Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, we wskazaniach na ten rok księża proboszczowie poproszeni zostali o odnowienie i wyeksponowanie w kościołach chrzcielnic, a także o udzielanie sakramentu chrztu świętego właśnie przy nich. Godne celebrowanie tego sakramentu jest zresztą jedną z najważniejszych wytycznych realizacji programu duszpasterskiego w obszarze liturgii. To w wymiarze parafialnym. W wymiarze diecezjalnym planowane jest utworzenie specjalnego ośrodka katechumenalnego w Gnieźnie bądź w Inowrocławiu, a może w obu tych miastach. Jego zadaniem będzie przygotowanie do chrztu osób dorosłych oraz wsparcie i przygotowanie do  kolejnych sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego tych, którzy z różnych powodów ich nie przyjęli. Takich osób – jak mówi ks. Dębice – zgłasza się średnio kilkanaście w roku.


Działanie

Obok liturgii obszarem realizacji programu na rok duszpasterski 2015/2016 będzie jak w ubiegłych latach, katecheza i przepowiadanie oraz diakonia. W pierwszej, obok homilii niedzielnych i świątecznych nawiązujących do tematyki chrztu zalecane jest, aby rekolekcje parafialne, zwłaszcza w Adwencie i Wielkim Poście miały charakter kerygmatyczny lub były poświęcone duchowości chrzcielnej. W drugim obszarze, a więc diakonii (posłudze miłości) program zachęca do szeregu działań m.in. do formacji zarówno duchownych, jak i świeckich w duchu służby, do opieki duszpasterskiej nad małżeństwami i rodzinami, osobami porzuconymi przez małżonka czy żyjącymi w związkach niesakramentalnych oraz do tworzenia i ożywienia działalności Parafialnych Zespołów Caritas oraz Szkolnych Kół Caritas, co nawiązuję również do zbliżającego się Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, który z woli papieża Franciszka rozpocznie się w Kościele Powszechnym 8 grudnia. W archidiecezji gnieźnieńskiej będzie to także czas aktywizacji duszpasterstwa dzieci, które – jak przyznaje ks. Dębiec – wymaga szczególnej troski. 


Bernadeta Kruszyk "Przewodnik Katolicki"

Polecamy