poniedziałek, 17 czerwca 2019 r.

Zmarł ks. prałat Tadeusz Kujawski

W środę 25 listopada zmarł ks. prałat Tadeusz Kujawski, ceniony wykładowca prawa kanonicznego, członek komisji, która przygotowała krytyczne opracowanie polskiego przekładu Kodeksu Prawa Kanonicznego. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 28 listopada w Gnieźnie pod przewodnictwem Prymasa Polski.


Śp. ks. prałat Tadeusz Kujawski urodził się 12 maja 1933 w Białośliwiu (obecnie diecezja bydgoska). Po ukończeniu w 1951 roku Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy wstąpił do gnieźnieńskiego seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1957 roku w katedrze gnieźnieńskiej z rąk bp. Lucjana Bernackiego. W tym samym roku został skierowany jako wikariusz do parafii pw. Wniebowzięcia NMP we Wrześni, gdzie posługiwał przez kolejne trzy lata.


W 1960 roku decyzją przełożonych rozpoczął studia z zakresu prawa kanonicznego na KUL, gdzie w 1966 roku obronił pracę doktorską. Jeszcze w czasie trwania studiów pracował jako notariusz w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. W 1966 roku został wykładowcą prawa kanonicznego w gnieźnieńskim seminarium duchownym. Wykładał także w Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, w Prymasowskim Instytucie Teologicznym w Gnieźnie oraz w seminarium Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy.


Przez wiele lat pracował w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, najpierw jako referent (1968-1992), później kanclerz (1992-1993), a także sędzia Trybunału Metropolitalnego (od 1969).


Był członkiem zespołu ds. Kodeksu Prawa Kanonicznego przy Konferencji Episkopatu Polski (od 1984) oraz członkiem komisji naukowej, która przygotowała krytyczne opracowanie polskiego przekładu KPK ks. Edwarda Sztafrowskiego (1983).


Wprowadzenie ciała śp. ks. Tadeusza Kujawskiego do kaplicy w Domu Księży Seniorów odbędzie się w piątek 27 listopada o godzinie 16.00. Msza św. pogrzebowa odbędzie się w sobotę 28 listopada o godzinie 10.00 w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Po jej zakończeniu przejście na cmentarz św. Piotra, gdzie uroczystościom pogrzebowym przewodniczyć będzie biskup pomocniczy gnieźnieński Krzysztof Wętkowski.


BK KAI

Polecamy