sobota, 22 lutego 2020 r.

Abp Polak w gronie paulińskich konfratrów

Prymas Polski abp Wojciech Polak gościł 15 lutego w sanktuarium Matki Bożej w Biechowie. Podczas uroczystej Mszy św. metropolita gnieźnieński został włączony do grona konfratrów zakonu paulinów.


Eucharystię sprawowaną pod przewodnictwem abp. Wojciecha Polaka koncelebrował m.in. o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów, który wygłosił również homilię. Na uroczystość przybyli także o. Mariusz Tabulski i o. Ryszard Bortkiewicz, definitorzy generalni Zakonu, o. Marian Waligóra – przeor Jasnej Góry, o. Krystian Gwioździk – podprzeor Jasnej Góry, o. Paweł Przygodzki – sekretarz generalny oraz ojcowie pochodzący z Wrześni: o. Samuel Pacholski – przeor ze Świdnicy, o. Dariusz Szuba – przełożony z Łukęcina; o. Dariusz Nowicki i o. Piotr Urbanek z Wągrowca. Obecni byli także ks. Krzysztof Redlak – dziekan dekanatu miłosławskiego oraz ks. Kazimierz Głów z Wrześni – konfrater paulińskiego Zakonu. Uroczystość uświetnił chór z Wrześni i Środy Wielkopolskiej pod dyrekcją Przemysława Piechockiego. Oprócz dyplomu potwierdzającego przyjęcie do konfraterni abp Polak otrzymał także ikonę z wizerunkiem oblicza Matki Bożej, która zawieszona została w domowej kaplicy w rezydencji arcybiskupów gnieźnieńskich.


Konfraternia paulińska, jako nieformalne stowarzyszenie dobrodziejów i przyjaciół zakonu, sięga swymi początkami połowy XIV wieku. Nie stanowiła ona prawnej organizacji, ale była to duchowa łączność zakonu z uprzywilejowanym gronem swoich dobrodziejów, przyjaciół i współpracowników. Dzięki tej wspólnocie z osobami duchownymi i świeckimi, paulini mogli lepiej realizować swoje posłannictwo w Kościele. Konfratrzy stawali się współuczestnikami wszelkich dóbr duchowych zakonu zarówno za życia, jak i po śmierci. Włączenie do konfraterni jest wyrazem wdzięczności dla ludzi wspierających posłannictwo paulińskiego zakonu. Dziękując za ten akt Prymas Polski polecił Bogu całą paulińską rodzinę.

 

Fot. sanktuarium Biechowo

Polecamy