niedziela, 23 lutego 2020 r.

Dekrety (22.02.2015)

Abp Wojciech Polak Prymas Polski mianował ks. Aleksandra Sobczaka, dotychczasowego wiceoficjała Trybunału Metropolitalnego w Gnieźnie, proboszczem parafii pw. Świętego Ducha w Inowrocławiu, z zachowaniem pełnionej przez niego funkcji sędziego w powyższym Trybunale. Dekret wejdzie w życie 22 lutego br.

 

Wiceoficjałem Trybunału Metropolitalnego, decyzją abp. Wojciecha Polaka, został ks. kan. Andrzej Białczyk, przewodniczący kolegium sędziowskiego w powyższym Trybunale. Dekret wejdzie w życie również 22 lutego br.

Polecamy