wtorek, 18 lutego 2020 r.

Komunikat

Trwają prace nad uruchomieniem w Polsce punktów kontaktowych dla ofiar nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych. Punkty działać będą m.in. we współpracy z delegatami i duszpasterzami powołanymi przez biskupów diecezjalnych. Decyzją abp. Wojciecha Polaka obowiązki te w archidiecezji gnieźnieńskiej pełnić będą: ks. dr Wojciech Rzeszowski, rektor gnieźnieńskiego PWSD oraz ks. Dariusz Larus, ojciec duchowny PWSD. 


Decyzję o powołaniu i współfinansowaniu punktów kontaktowych biskupi podjęli w sierpniu ubiegłego roku podczas spotkania na Jasnej Górze. Koncepcję działania ośrodków zaprezentowano już w październiku, podczas spotkania plenarnego w Warszawie. Jak poinformował o. Adam Żak SJ, koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, wstępnie zaplanowano uruchomienie 4-5 punktów w całej Polsce. Osoby pokrzywdzone, wykorzystane seksualnie przez księży czy to w przeszłości czy obecnie, uzyskałyby w nich odpowiednią informację odnośnie do procedur, a także poradę prawną i psychologiczną. Zadaniem ośrodków byłaby także towarzyszenie osobie poszkodowanej w czasie trwania wszystkich procedur, wskazywanie, gdzie i kiedy ma się zgłosić, a później dowiadywanie się, jak sprawy postępują.


Wedle założenia punkty kontaktowe będą współpracować i jednocześnie będą wspomagane przez zaplecze ludzi powołanych w całej Polsce do niesienia pomocy ofiarom. W ich gronie mają się znaleźć m.in. delegaci biskupów diecezjalnych i przełożonych zakonnych, upoważnieni i przygotowani do przyjmowania zgłoszeń, a także duszpasterze gotowi pomóc ofiarom, jeśli te będą sobie tego życzyć, a także wspierający rodziców i wspólnoty, w których miało miejsce nadużycie. Powyższe zadania abp Wojciech Polak powierzył ks. dr. Wojciechowi Rzeszowskiemu, który pełnić będzie funkcję delegata arcybiskupa gnieźnieńskiego oraz ks. Dariuszowi Larusowi, który służyć będzie pomocą jako duszpasterz.


Według październikowych ustaleń pierwsze punkty mogłyby ruszyć do końca tegorocznych wakacji.

BK

Polecamy