niedziela, 23 lutego 2020 r.

Lektorzy i akolici (video)

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu bp Krzysztof Wętkowski włączył do grona akolitów i lektorów dziewięciu alumnów Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Uroczystość odbyła się w katedrze gnieźnieńskiej z udziałem najbliższych i przyjaciół kleryków.


Obrzęd rozpoczęło imienne wezwanie kandydatów, na które każdy z nich odpowiedział „Jestem”, wyrażając w ten sposób gotowość wypełnienia woli wzywającego Boga oraz podjęcia zadań wynikających z przyjęcia posługi. Przypomniał o nich w pouczeniu bp Wętkowski podkreślając, że posługa lektoratu to szczególne posłannictwo. „Będziecie czytali Słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym, będziecie wychowywali w wierze dzieci i dorosłych i będziecie ich przygotowywali do godnego przyjęcia sakramentu” – mówił.


Zwracając się do kandydatów na akolitów gnieźnieński biskup pomocniczy przypomniał, że uczestniczą oni w posługiwaniu Kościoła w sposób szczególny, pomagając kapłanom i diakonom w wykonywaniu ich urzędu, a także, jako nadzwyczajni szafarze, udzielając Komunii świętej wiernym oraz zanosząc ją chorym.


Po wysłuchaniu pouczenia kandydaci na lektorów przyjęli z rąk biskupa księgę Pisma Świętego, a ustanowieni akolitami naczynie z chlebem, w którym to znaku powierzona im została posługa akolitatu. Odtąd zobowiązani są do godnego wypełniania powierzonych im przez Kościół zadań, wnikania w tajemnice Eucharystii oraz otaczania jej pełną czcią i szczerym szacunkiem.


Posługa lektoratu i akolitatu jest istotnym etapem na drodze przygotowania kandydata do święceń diakonatu, a następnie prezbiteratu. Przyjmujący tę pierwszą czyta odtąd Pismo Święte podczas liturgii z tą świadomością, że staje się potrzebnym pomocnikiem kapłanów i diakonów. W ten sposób włącza się w dzieło umacniania wiary słuchaczy Słowa Bożego i przygotowuje ich do godnego przyjęcia sakramentów. Ma również prawo do błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. Akolita jest ustanowiony aby wspomagać diakona i usługiwać kapłanowi. Jako nadzwyczajny szafarz Komunii świętej może tego sakramentu udzielać gdy brakuje kapłanów i diakonów albo gdy liczba wiernych jest tak duża, że bez pomocy akolity obrzęd sprawowania Mszy św. znacznie by się przedłużył.


Mszę św. z udzieleniem posług lektoratu i akolitatu koncelebrowali: rektor PWSD ks. dr Wojciech Rzeszowski, wicerektor ks. dr hab. Maciej Olczyk, ojcowie duchowni ks. dr Tomasz Trzaskawka i ks. Dariusz Larus oraz ks. prof. Antoni Siemianowski. W uroczystości uczestniczyli najbliżsi i przyjaciele lektorów i akolitów.
 


Posługę lektoratu przyjęli:
kl. Jacek Bartmański pochodzący z parafii pw. św. Floriana w Chodzieży
kl. Bartłomiej Kot pochodzący z parafii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu
kl. Sebastian Pietrzak pochodzący z parafii pw. bł. Radzyma Gaudentego
kl. Mateusz Rosiński pochodzący z parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grabienicach
kl. Marek Szałkiewicz pochodzący z parafii pw. św. Wojciecha w Brześciu


Posługę akolitatu przyjęli:
kl. Bartosz Golnik pochodzący z parafii pw. Świętej Trójcy w Pęchowie
kl. Krzysztof Idczak pochodzący z parafii pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim
kl. Piotr Nowak pochodzący z parafii pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława we Wrześni
kl. Hubert Staszak z parafii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu

BK
Fot. B. Kruszyk

Polecamy