niedziela, 23 lutego 2020 r.

Nie bądźmy obojętni!

W niedzielę 8 lutego po raz pierwszy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji nt. Walki z Handlem Ludźmi. „Zapal światło w proteście przeciwko handlowi ludźmi. Wesprzyjmy walkę z handlem ludźmi, jedną z największych zbrodni współczesności” – prosi na TT abp Wojciech Polak.


Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy na świecie jest 21 mln ofiar handlu ludźmi. Od początku swego pontyfikatu papież Franciszek wzywa do eliminacji tego haniebnego zjawiska. Kierując się jego wezwaniami i wspierani przez niego, zakonnice i zakonnicy wyszli z inicjatywą Dnia, który w tym roku organizowany jest po raz pierwszy, a przyświeca mu hasło „Zapalić światło przeciwko handlowi ludźmi”. Na obchody wybrano wspomnienie liturgiczne św. Józefiny Bakhity, sudańskiej niewolnicy, która po uwolnieniu wstąpiła do zgromadzenia kanosjanek. I my nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy w modlitwach.

Polecamy