środa, 19 lutego 2020 r.

Trwa Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Pod hasłem „Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu” przebiegać będzie 48. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Rozpoczyna się on w ostatnią niedzielę karnawału (15 lutego) i potrwa do soboty 21 lutego.


Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu „Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu” wpisuje się w program duszpasterski „Rodzina szkołą trzeźwości” realizowany przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości, któremu przewodniczy biskup Tadeusz Bronakowski. – Oczywista prawda, że dzieci są przyszłością Kościoła i narodu, spotyka się z coraz mniejszym zrozumieniem –  pisze bp Bronakowski we wstępie do „Vademecum Apostolstwa Trzeźwości 2015 r.” – rocznika, który jest pomocą w prowadzeniu działalności abstynenckiej i trzeźwościowej w parafiach. – Niepokojąco obniżający się wiek inicjacji alkoholowej wynika z powszechnej dostępności alkoholu, jego nieustannej promocji w mediach i coraz bardziej liberalnych modeli wychowania w rodzinie – zauważa Przewodniczący KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości. Wskazuje on na konieczność wspólnego zaangażowania rodziców, kapłanów, katechetów i wychowawców odpowiedzialnych za abstynencję dzieci, na rzecz budzenia sumień rządzących Polską i samorządowców, których nieodpowiedzialne decyzje mają wpływ na „budowanie poalkoholowej mentalności, także wśród najmłodszych”.


Głównym motywem rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu w ostatnią niedzielę karnawału jest nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej, polegającej na wynagradzaniu za grzechy popełniane w czasie zabaw karnawałowych. Niedziela 15 lutego rozpoczynająca Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu będzie dniem ekspiacji za grzech pijaństwa. Wynagrodzeniem Bogu grzechy swoje i bliźnich, szczególnie za pijaństwo, rozwiązłość i za wszelkie zgorszenie. To także dzień modlitwy za polskie rodziny, aby wierne Bogu i nauce Kościoła, trwały w wierze i trzeźwości przeciwstawiając się demoralizacji. Każdy dzień Tygodnia Modlitw poświęcony będzie modlitwie w konkretnej intencji. Wierni będą modlić się w kolejne dni o miłość i trzeźwość dla wszystkich polskich rodzin, za rodziców, za nauczycieli i wychowawców, za stanowiących prawo i rządzących, za kapłanów oraz za młodzież i dzieci. – Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu – w każdej dobrze funkcjonującej parafii – powinien być czasem  zintensyfikowanej pracy trzeźwościowej – podkreślają członkowie Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości. Zachęcają do tworzenia zespołów apostolstwa trzeźwości, grup modlitewnych oraz włączania dzieci i młodzieży do różnych wspólnot formacyjnych, w tym Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. W tym czasie, jak wskazują, duszpasterze powinni zachęcać miejscową wspólnotę do podjęcia konkretnych czynów miłości, przejawiających się głównie w podejmowaniu decyzji abstynencji okresowej lub na całe życie. Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości zaleca też, by w parafiach w widocznym miejscu wyłożone były tzw. Księgi Trzeźwości, do których parafianie mogą wpisywać swoje deklaracje abstynencji.

KEP

Polecamy