środa, 26 lutego 2020 r.

Wilczyn w Ziemi Świętej

Betlejem pod śniegiem mieli okazję zobaczyć parafianie z Wilczyna, którzy przed kilkoma dniami wrócili z Ziemi Świętej. Odwiedzili m.in. Górę Błogosławieństw i Jerozolimę, a w międzyczasie Jordanię z Górą Nebo i starożytną Petrą.


Była to druga pielgrzymka parafian z Wilczyna do Ziemi Zbawiciela. Pielgrzymom towarzyszył ks. Michał Drzewiecki, zaś pomocą i wiedzą jako przewodnik służył franciszkanin o. Tomasz Kowalski. Prowadził on grupę przez Cezarę Filipową, Nimrod i Wzgórza Golan. Po Mszy św. na Górze Błogosławieństw każdy z uczestników pielgrzymki losował jedno z nich z zadaniem szczególnego stosowania w życiu. Niezwykłe wrażenie na pielgrzymach zrobiła starożytna Petra, gdzie przy ścianie królewskiej uczestniczyli w Eucharystii. Szczególnym przeżyciem duchowym była Droga Krzyżowa ulicami Jerozolimy i Msza św. w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego. Niespodzianką tak dla pątników, jak i miejscowych był śnieg, który w tym rejonie świata pojawia się naprawdę rzadko. Spadł w Betlejem paraliżując codzienne życie mieszkańców miasta. Jedynie Bazylika Narodzenia Pańskiego była otwarta i co równie rzadkie pusta, dzięki czemu pielgrzymi mogli w niej spędzić trochę więcej czasu. Przed powrotem do domu odwiedzili jeszcze sanktuarium bł. Maria Baouardy zwanej Małą Arabką, gdzie odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

 

 

Polecamy