poniedziałek, 6 lipca 2020 r.

53. rocznica święceń kapłańskich

W przypadające 28 maja święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, 17 kapłanów wyświęconych przez ówczesnego ordynariusza diecezji włocławskiej bp. Antoniego Pawłowskiego przeżywało 53. rocznicę święceń prezbiteratu.


Wraz z zacnymi jubilatami podczas Mszy św. o godz. 12.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski modlił się abp Marian Gołębiewski, arcybiskup senior archidiecezji wrocławskiej. Na początku Eucharystii hierarcha odczytał nazwiska wszystkich kapłanów, z którymi 24 czerwca 1962 roku przyjął święcenia kapłańskie w świątyni katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku. Byli wśród nich zarówno kapłani obecni na licheńskich uroczystościach (ks. prof. Jerzy Bagrowicz, ks. prałat Zenon Dereszewski, ks. prałat Andrzej Gaweł, ks. prałat Marian Górski - emerytowany dziekan i proboszcz w Golinie, ks. Jan Karczmarczyk – emerytowany proboszcz w Trąbczynie, ks. Paweł Kodłubaj, ks. kanonik Wojciech Krzywański, ks. Jan Mazalon, ks. kanonik Michał Pietrzak, ks. kanonik Tadeusz Skonieczny – emerytowany dziekan i proboszcz w Ostrowitem, ks. kanonik Józef Warga – emerytowany dziekan i proboszcz w Słupcy, ks. Kazimierz Zieliński, ks. Andrzej Ciesielski, ks. kanonik Arkadiusz Nowacki, ks. kanonik Stefan Spychalski, ks. Stanisław Chryc MIC), jak i ci, którzy odeszli już do domu Ojca (ks. Stefan Baranowski, ks. Marek Borowiecki, ks. Stefan Kaczmarek, ks. Arkadiusz Koziński, ks. Jan Matusiak, ks. Edward Florczyk, ks. Julian Kałowski, ks. Bogusław Lubecki, ks. Tadeusz Rogalewski). Jednym z obecnych na liturgii był ks. Zenon  Krysztofik MIC, marianin pochodzący z licheńskiej parafii. 


Homilię do zgromadzonych wiernych wygłosił ks. Sławomir Homoncik MIC, wicekustosz licheńskiego Sanktuarium. Mówił o powołaniu każdego z wiernych – zarówno obchodzących dziś swój jubileusz kapłanach, jak i obecnych na Eucharystii rodziców, którzy przybyli do Lichenia ze swoimi dziećmi, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św. Zasugerował, aby rodzice odkrywali i rozwijali Boże dary i talenty u swych dzieci dbając o ich rozwój nie tylko intelektualny, ale także duchowy. Czyniąc to wypełniają misję kapłaństwa powszechnego. W słowie skierowanym do księży jubilatów podkreślił doniosłość ich posługi oraz znaczenie ich świadectwa. Poprzez wypełnianie posługi kapłańskiej: głoszenie słowa, sprawowanie sakramentów, modlitwę i codzienne życie byli i są świadkami Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Kończąc homilię zwrócił się do słuchaczy i powiedział: „Chylę dziś czoła przed kapłanami-jubilatami za to, że trwają w Chrystusowym kapłańskie, że głoszą Chrystusa. Życzę im odwagi i wytrwałości w tym czasie, który Pan dla nich przygotował, aby nigdy nie zwątpili, że zostali powołani i nigdy nie wątpili w to, że jest im dana łaska, by byli na wzór Chrystusa czyniącego miłość, służącego, troszczącego się o drugiego człowieka”.

 

żródło: www.lichen.pl, www.infokonin.pl
fot. R. Adamczyk (Biuro Prasowe Sanktuarium)

Polecamy