sobota, 11 lipca 2020 r.

Bp Wętkowski do lektorów i ceremoniarzy

„Jesteście tym pokoleniem, które będzie doświadczało obojętności, wrogości, a nawet nienawiści w sprawach wiary. W tej rzeczywistości musicie się odnaleźć, nigdy nie zniechęcać” – mówił 16 maja w Gnieźnie do nowych lektorów i ceremoniarzy bp Krzysztof Wętkowski. 


Biskup pomocniczy gnieźnieński przewodniczył w katedrze gnieźnieńskiej Mszy św., w czasie której udzielił błogosławieństwa młodym ludziom, którzy ukończyli przygotowanie do podjęcia posługi lektora i ceremoniarza. Wskazując na istotę i znaczenie tej służby podkreślił, że nie kończy się ona w murach kościoła, wraz z końcem liturgii.


„Rozważcie, jak wielkie zadanie jest przed wami, jak wielka odpowiedzialność. Inni będą wierzyć słowu czytanemu przez was w świątyni i temu wypowiadanemu poza nią. Tutaj nie może być rozdźwięku, musi być jednolitość. A słowem, które wypowiadacie wobec innych poza kościołem jest wasze życie, wasze postępowanie. Przyjmując więc dziś błogosławieństwo do posługi lektora i ceremoniarza bierzecie na siebie odpowiedzialność za słowo, które czytacie, ale i to, którym się stajecie” – mówił bp Wętkowski.


Nawiązał też do czytanego w liturgii słowa Listu św. Pawła do Koryntian, wskazując na akcentowaną w nim potrzebę jedności. Do budowania tej jedności – jak przypomniał - jesteśmy jako Kościół nieustannie wezwani. „Myślę, że jesteście tym pokoleniem, które w przyszłości będzie potrafiło wyraźniej wskazać na jedność w życiu Kościoła i w życiu narodu. A jedność wyraża się w tym, że w sprawach zasadniczych mówimy jednym głosem , w sprawach pozostałych jesteśmy wolni, a we wszystkim jest miłość wzajemna. Tym, co tak często burzy porządek, także życia kościelnego, jest stawianie spraw trzeciorzędnych jako pierwszych. Niebezpieczni są ludzie zasadniczy w sprawach nie zasadniczych. I takich nie brakuje ani w Kościele, ani w naszej Ojczyźnie. Bądźcie więc pokoleniem, które przyniesie nowe rozumienie jedności” – mówił bp Wętkowski.


Na koniec wskazał na patrona dzisiejszego dnia św. Andrzeja Bobolę, gorliwego świadka i ewangelizatora, który głoszeniu Chrystusa poświęcił życie. Pokazał on, że ewangelizacja jest zadaniem każdego z nas i mamy to zadanie realizować w każdym miejscu i w każdych okolicznościach. „Jesteście tym pokoleniem, które – jak myślę - będzie doświadczało obojętności, wrogości, a nawet nienawiści w sprawach wiary. W tej rzeczywistości musicie się odnaleźć, nigdy nie zniechęcać” – biskup pomocniczy gnieźnieński.


W czasie modlitwy u grobu św. Wojciecha nowym lektorom i ceremoniarzom towarzyszyli ich duszpasterze – księża proboszczowie i wikariusze, a także diecezjalni duszpasterze Liturgicznej Służby Ołtarza ks. kan. Jakub Dębiec i ks. Ryszard Gilas. W czasie obrzędu udzielenia promocji bp Wętkowski udzielił błogosławieństwa nowym lektorom i ceremoniarzom. Ostatni otrzymali z jego rąk krzyże – znak ich posługi. Druga część Archidiecezjalnego Dnia Lektora odbyła się w gnieźnieńskim seminarium duchownym.


BK KAI
Fot. J. Andrzejewski

Polecamy