środa, 12 sierpnia 2020 r.

Komunikat Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie

W związku z pojawiającymi się w niektórych mediach doniesieniami o konflikcie między byłym administratorem parafii w Stawie, a archidiecezją gnieźnieńską Kuria Metropolitalna w Gnieźnie wydała komunikat prasowy wyjaśniający zaistniałą sytuację. Publikujemy pełną treść komunikatu rzecznika i kanclerza gnieźnieńskiej Kurii ks. dr. Zbigniewa Przybylskiego. 
 

Decyzja podjęta w roku 2014 przez ks. abpa Józefa Kowalczyka, ówczesnego Prymasa Polski, o przejęciu przez archidiecezję gnieźnieńską udziału parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Stawie w gospodarstwie zbiorowym archidiecezji gnieźnieńskiej, miała na celu zabezpieczenie dobra parafii i archidiecezji przed działaniami komornika, które zostały podjęte na skutek niewłaściwego i nieroztropnego administrowania finansami parafii przez ks. Andrzeja Sobaszkiewicza. Decyzję swojego poprzednika podtrzymał obecny Prymas Polski abp Wojciech Polak.


Zgodnie z prawem kanonicznym, respektowanym przez państwo polskie, do ordynariusza (w tym wypadku arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego i Prymasa Polski) należy zarząd wszystkich dóbr należących do podległych mu publicznych osób prawnych – a taką jest również parafia w Stawie.


Ks. abp Wojciech Polak odłożył przeprowadzenie wizytacji kanonicznej parafii w Stawie, ponieważ uznał, że postępowanie sądowe toczone przeciwko archidiecezji gnieźnieńskiej z powództwa tejże parafii, a także zła atmosfera panująca w tej wspólnocie w dużej mierze wywoływana i podtrzymywana przez ks. Andrzeja Sobaszkiewicza, uniemożliwiają właściwe przeżycie tego spotkania.


O przełożeniu terminu wizytacji Ksiądz Prymas rozmawiał osobiście z ks. Sobaszkiewiczem, który nie wnosił zastrzeżeń w odniesieniu do propozycji udzielenia sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii Staw w parafii dziekańskiej w Strzałkowie. Ze zdziwieniem zatem i ze smutkiem Ksiądz Prymas przyjął list parafian, którzy najwidoczniej nie zostali poinformowani przez ks. Sobaszkiewicza o ich wspólnych ustaleniach.


Dotychczasowe nieroztropne działania ks. Sobaszkiewicza, które doprowadziły do zadłużenia parafii i groźby egzekucji komorniczej nie dają gwarancji przyszłego dobrego administrowania majątkiem parafii, stąd też ks. Sobaszkiewicz został z dniem 13 maja br. zwolniony z obowiązków administratora parafii w Stawie z zachowaniem pełnionych przez niego obowiązków duszpasterskich. Należy mieć również na uwadze, że proboszcz lub administrator parafii wykonuje swój urząd pod władzą biskupa diecezjalnego i w jego imieniu. Kapłan, który występuje przeciwko swojej diecezji i biskupowi, traci zaufanie swojego zwierzchnika i nie może pełnić powierzonego mu urzędu.


Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z dotychczasową praktyką, parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Stawie nadal otrzymuje należną jej część dochodów z tytułu dawnego udziału w gospodarstwie rolnym archidiecezji, który to udział został przejęty przez diecezję dla zachowania integralności naszego gospodarstwa rolnego.


Informujemy również, że Ksiądz Prymas nie rozwiązał Parafialnej Rady Ekonomicznej w Stawie. Utrata przez ks. Sobaszkiewicza urzędu administratora parafii i powołanie nowego zarządcy, pociąga bowiem za sobą zakończenie kadencji aktualnej Parafialnej Rady Ekonomicznej (por. pkt II.4 Statutu PRE). Stąd kadencja Rady została skrócona mocą obowiązującego w całej archidiecezji prawa.

 

ks. Zbigniew Przybylski
kanclerz i rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie

Polecamy