poniedziałek, 13 lipca 2020 r.

Markowice: festiwal organowy rozpoczęty

W sanktuarium maryjnym w Markowicach zainaugurowano 3 maja II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Przedsięwzięcie wpisuje się w tegoroczny jubileusz koronacji figury Matki Bożej Markowickiej. Koncerty potrwają do 27 czerwca.


Festiwalowi towarzyszą słowa zaczerpnięte z hymnu Magnificat „Błogosławić mnie będą wszystkie narody”. Tak, jak Maryja w chwili Zwiastowania wyśpiewała radosną pieśń dziękczynną, tak koncerty są dziękczynieniem i wyrazem radości z tegorocznego jubileuszu koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej Markowickiej. Stąd w programie każdego z koncertów pieśni ku czci Najświętszej Maryi Panny. Festiwal zainaugurował koncert młodych muzyków – studentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Obecnych witał proboszcz i kustosz sanktuarium ks. prałat Jacek Dziel. Muzyczną ucztę prowadziła prof.  Renata Marzec, dyrektor artystyczny festiwalu. Zabrzmiały utwory Bruhna, Schuberta, Semionova, Tansmana, Adama, Francka w wykonaniu Szymona Olszańskiego – organy, Justyny Gęsickiej - sopran, Marka Przywartego, Anny Chmielewskiej – organy, Łukasza  Szczypki – akordeon, Marcina Chilińskiego – gitara i Marka Przywartego – organy. Kolejny koncert festiwalowy w niedzielę 17 maja o godzinie 15.00. Wystąpią: Karol Gołębiowski – organy (Belgia) oraz Zespół Wokalny „Pro Arte” z Inowrocławia pod dyrekcją Aleksandry Brejzy. Zapraszamy do Markowic. Festiwal odbywa się dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Program festiwalu

17 maja godzina 15.00 – Karol Gołębiowski –organy (Belgia),  Zespół Wokalny „Pro Arte” (Inowrocław) (szczegółowy program)

24 maja godzina 15.00 - Gustavo Delgado Parra- organy (Meksyk), Ofelia Gomez Castellanos – organy (Meksyk) (szczegółowy program)

14 czerwca godzina 15.00 – Bogdan Narloch – organy (Koszalin) oraz zespół kameralny (Bydgoszcz): Bolesław Siarkiewicz - skrzypce, Jadwiga Stanek - altówka, Renata Marzec - wiolonczela (szczegółowy program)

21 czerwca godzina 15.00 - Joao Vaz organy (Portugalia), trio stroikowe (Bydgoszcz): Marek Swatowski - obój, Zenon Kitowski - klarnet, Grzegorz Dąbrowski – fagot (szczegółowy program)

Koncert finałowy, 27 czerwca godzina 14.00 – Radosław Marzec – organy (Bydgoszcz), Schola Cantorum Gymevensis (Gniew), Żeński Zespół Wokalny „Sigma” (Bydgoszcz) (szczegółowy program)

 

Łaskami słynąca figura Matki Bożej Markowickiej pochodzi najprawdopodobniej z końca XV wieku. Zanim trafiła do Markowic należała do sióstr boromeuszek z Trzebnicy k. Wrocławia. Później trafiła do klasztoru sióstr norbertanek w Strzelnie, które przekazały ją swojemu spowiednikowi ks. Michałowi Widzińskiemu, a ten przywiózł rzeźbę do Markowic i ulokował w kaplicy pałacu właścicieli wsi, państwa Bardzkich. Tam zasłynęła jako cudowna, modlący się przed nią właściciele Markowic wyprosili bowiem zdrowie dla swojej córki. W czerwcu 1965 roku, na mocy decyzji papieża Pawła VI, Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński dokonał koronacji markowickiej Madonny i nadał Jej tytuł Królowej Miłości i Pokoju. W uroczystości uczestniczyło ponad 30 tysięcy wiernych i wielu dostojników kościelnych, wśród których znajdował się także syn kujawskiej ziemi, przyszły Prymas i kardynał śp. ks. Józef Glemp.


BK
Fot. W. Eich  

Polecamy