sobota, 11 lipca 2020 r.

Narodziny dzwonu Mieszko i Dobrawa

Z udziałem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka i metropolity przemyskiego abp. Józefa Michalika w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu odlany został dzwon Mieszko i Dobrawa dla upamiętnienia 1050. rocznicy Chrztu Polski. Dzwon ufundowało Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.


Jest to pierwszy dzwon o tym imieniu w Polsce. Upamiętnia i oddaje cześć pierwszej historycznej parze książęcej z dynastii Piastów – księciu Mieszkowi i jego małżonce, czeskiej księżniczce Dobrawie z rodu Przemyślidów, za których przyczyną na ziemie polskie wprowadzone zostało chrześcijaństwo.


Dzwon ma średnicę 70 cm, wagę 220 kg i zostanie ustawiony w specjalnej dębowej dzwonnicy przy reliktach kaplicy baptyzmalnej i palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego na Ostrowie Lednickim. Do odlewu wykorzystany został wysokiej jakości stop miedzi i cyny, a kute serce dzwonu wykonane będzie z miękkiej stali St3. Abp Wojciech Polak wrzucił w stop swój pierwszy pierścień biskupi, który otrzymał 12 lat temu przyjmując święcenia biskupie. Oprócz pierścienia do odlewu trafiły dwa medaliki: z wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia i Matki Bożej Częstochowskiej, a także znaleziony na Ostrowie Lednickim fragment srebra z II połowy X wieku.


Dźwięk dzwonu – d/2 został dobrany specjalnie ze względu na swoją szlachetność i dostojeństwo. Na tym dźwięku oparte jest m.in. słynne „Hallelujah” z oratorium „Mesjasz” Georga Friedricha Haendla, którego dźwięki powodowały, że królowie wstawali z miejsc! Ornamentyka dzwonu w całości nawiązuje do ikonografii i zabytków związanych z książęcą parą, a także przestrzenią Ostrowa Lednickiego i Civitas Schinesghe. W centralnej, przedniej części płaszcza dzwonu widnieje stylizowany na XIX-wieczne wzory płaskorzeźbiony wizerunek Mieszka i Dobrawy. Pod wizerunkami pary książęcej na stronie przedniej (awersie) płaszcza dzwonu znajduje się inskrypcja po łacinie: „Na cześć i chwałę księcia Mieszka i księżnej Dobrawy Za jego panowania i jej radą wiara katolicka w Polsce została przyjęta”.


Na rewersie płaszcza dzwonu znajduje się druga inskrypcja łacińska upamiętniająca miejsce i rok poświęcenia dzwonu: „Ostrów Lednicki 1050. rocznica chrztu księcia Mieszka I 2016”.

 

Poświęcenie dzwonu zaplanowano na 14 kwietnia 2016 roku. Tego dnia w Gnieźnie zainaugurowane zostaną główne uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski z udziałem Episkopatu Polski. Tego dnia biskupi odwiedzą też Ostrów Lednicki. Dzwon „Mieszko i Dobrawa” będzie rozbrzmiewać w ważnych dla Ojczyzny chwilach, a także przy okazji wizyt ważnych gości.


Ostrów Lednicki jest jednym z prawdopodobnych miejsc chrztu Mieszka I i jego dworu. Lokalizacja do dziś nie została ustalona. Historycy są za to zgodni co do daty. Pierwszy historyczny władca Polski miał przyjąć chrzest w Wielką Sobotę, która w 966 roku wypadała 14 kwietnia.


BK KAI
Fot. ks. M. Kulczynski

Polecamy