czwartek, 9 lipca 2020 r.

Od 70 lat w Golinie

„Błogosław Jezu, Kochanym Siostrom, obdarzaj zdrowiem! Wspieraj łaskami, aby następne jubileusze mogły w Golinie świętować z nami” – słowa jednego z wierszy można było usłyszeć podczas niedzielnej uroczystości upamiętniającej 70. rocznicę przybycia Sióstr Opatrzności Bożej do Goliny. 


Słowa te w wymowny sposób wpisały się w jubileuszowe świętowanie, które miało miejsce 17 maja w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej. Tego dnia posługujące w Golinie siostry Opatrzności Bożej: s. Laurencja Chodźko, s. Witaliana Jastrzębska, s. Liliana Socha, s. Elizeusza Golak i s. Klementyna Walczak razem z ks. bp. Krzysztofem Wętkowskim, przełożoną generalną s. Antoniną Kasjaniuk, Zarządem Zakonu, siostrami rodaczkami i tymi, które wcześniej pracowały w Golinie, a także sercankami ze Słupcy i referentką diecezjalną z Gniezna s. Marceliną Chętnik dziękowały za lata obecności w mieście i parafii. Uroczystą Eucharystię poprzedziło odczytanie historii obecności i pracy Opatrznościanek w Golinie począwszy od maja 1945 roku. Uroczystą Eucharystię pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Wętkowskiego koncelebrowali ks. dziekan Andrzej Urbański i ks. prałat Marian Górski. Wspólnie z siostrami i wspólnotą parafialną modlili się też zaproszeni kapłani.


W homilii gnieźnieński biskup pomocniczy nawiązując do uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego zwrócił uwagę na wiarę, której człowiek nie jest w stanie pojąć swoimi zmysłami. Najważniejsza jest wiara zaufania. „Komu ufamy?” – pytał. „Kto jest dla nas mistrzem i przewodnikiem? Siostry pracujące w Golinie odpowiedzą, że tylko Chrystusowi” – podkreślił, zaznaczając, że właśnie zaufanie Bogu jest w charyzmacie zgromadzenia. Bp Wętkowski przypomniał też okoliczności przybycia sióstr  do Goliny na zaproszenie władz cywilnych oraz trudności z jakimi się borykały. Zwrócił uwagę na to, że mimo wszystko siostry zaufały Panu. Podkreślił też wagę wychowania dzieci i młodzieży przez siostry na przestrzeni lat.


Eucharystia miała specjalną oprawę począwszy od śpiewu, poprzez czytania, modlitwę wiernych, złożone dary, a wszystko to przy pięknie przystrojonej na tę okoliczność świątyni. Po Komunii św. i odśpiewaniu uroczystego „Te Deum”; na ręce siostry przełożonej Laurencji złożono wiązanki kwiatów oraz symboliczne podarunki. Ich dopełnieniem były słowa wdzięczności i życzeń na kolejne lata posługi wypowiedziane przez przedstawicieli samorządu, placówek oświatowych, wspólnot i ruchów kościelnych oraz dzieci i młodzież i proboszcza parafii ks. Andrzeja Urbańskiego. Dopełnieniem uroczystości były słowa wdzięczności skierowane przez Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej s. Antoninę Kasjaniuk.


Tuż po Mszy św. i nabożeństwie majowym zgromadzeni obejrzeli przedstawienie pt. „Dziewczynka o złotym sercu” w wykonaniu dzieci z Koła Misyjnego pod kierunkiem s. Liliany Sochy. Na zakończenie uroczystości jubileuszowych s. Laurencja Chodźko, przełożona golińskiej wspólnoty wyraziła swoją wdzięczność za okazaną życzliwość i pamięć na przestrzeni lat. Po uroczystościach wszyscy chętni mogli obejrzeć okolicznościową wystawę obrazującą między innymi historię posługi i pracy Sióstr Opatrzności Bożej w Golinie.

 

P. Ciesielski 

Polecamy