środa, 8 lipca 2020 r.

"Słowiki" w katedrze

Ku czci Matki Bożej – Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki” zaśpiewał 31 maja podczas Koncertu Prymasowskiego w katedrze gnieźnieńskiej.


W dwóch pierwszych częściach koncertu słuchacze wysłuchali utworów Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, wybitnego hiszpańskiego kompozytora Tomása Luisa de Victorii, Henryka Mikołaja Góreckiego oraz Edwarda Williama Elgara. Zabrzmiała także średniowieczna pieśń maryjna „O Matko miłościwa” w opracowaniu twórcy chóru prof. Stefana Stuligrosza. Trzecią część koncertu wypełniły kompozycje wielkich: Wolfganga Amadeusza Mozarta, Georga Friedricha Haendla oraz Jana Sebastiana Bacha, całość zaś zwieńczyło „Alleluja” z haendlowskiego oratorium „Mesjasz”.


Dziękując za to szczególne przeżycie duchowe abp Wojciech Polak wyraził radość, że koncerty zapoczątkowane przez jego poprzedników znajdują swoją kontynuację. Jak podkreślił, w prastarych murach katedry gnieźnieńskiej po raz kolejny wybrzmiało piękno, które pobudza człowiecze serce do wdzięczności Bogu za wielkie dary, jakie złożył w naszą ułomną ludzką naturę. Prymas podziękował także chórzystom, dyrygentowi Maciejowi Wielochowi i akompaniującemu na organach Maciejowi Bolewskiemu. Wspomniał także założyciela „Poznańskich Słowików” prof. Stefana Stuligrosza, który w katedrze gnieźnieńskiej gościł wielokrotnie i który wielką czcią darzył patronującą tej świątyni Matkę Bożą.

 

Fot. B. Kruszyk

Polecamy