środa, 8 lipca 2020 r.

Szadłowice: w intencji beatyfikacji

Wspólnota parafialna w Szadłowicach modliła się 6 maja o rychłą beatyfikację ks. Ignacego Posadzego, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego, syna szadłowickiej parafii. Mszy św. przewodniczył abp senior Henryk Muszyński. Obecny był także generał chrystusowców ks. Ryszard Głowacki TChr.


Przybyłych witał proboszcz parafii i dziekan dekanatu gniewkowskiego ks. Ireneusz Oliwkowski. Wspólnie z parafianami modliły się siostry ze Zgromadzenia Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, którego założycielem był ks. Posadzy, przedstawiciele inowrocławskiego LO im. J. Kasprowicza, do którego uczęszczał oraz szadłowickiej Szkoły Podstawowej, której patronuje. Obecne były także poczty sztandarowe, członkowie organizacji kościelnych, dzieci i młodzież, której abp Muszyński udzielił bierzmowania.  Msza św. w intencji beatyfikacji ks. Ignacego Posadzego sprawowana jest w szadłowickim kościele od lat, zawsze w rocznicę ogłoszenia go Sługą Bożym.


Ignacy Posadzy
 urodził się 17 lutego 1898 roku w Szadłowicach, w pobliżu Inowrocławia w rodzinie rolniczej. Po maturze w 1917 roku, zgłosił się do seminarium arcybiskupiego w Poznaniu. Studia odbył w Münster i Fuldzie. 19 lutego 1921 roku otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze gnieźnieńskiej . Po trzech latach pracy przy farze poznańskiej został prefektem seminarium męskiego w Poznaniu. Był współredaktorem "Biblioteki Kaznodziejskiej" oraz "Wiadomości dla Duchowieństwa". Należał też do Związku Literatów Polskich. Wakacje ks. Ignacy spędzał za granicą wśród emigrantów polskich. W 1932 roku kard. August Hlond powierzył mu zadanie tworzenia nowego zgromadzenia zakonnego dla duszpasterstwa emigrantów - Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. W 1942 r. księżom Towarzystwa Chrystusowego udało się uzyskać od władz niemieckich w Krakowie zezwolenie na pracę duszpasterską w tzw. dulagach - obozach przejściowych dla Polaków wywożonych do Rzeszy na roboty przymusowe. W roku 1958 ks. Posadzy założył zgromadzenie żeńskie - Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej – do pomocy duszpasterskiej księżom Towarzystwa Chrystusowego. Ks. Ignacy Posadzy zmarł w Puszczykowie k. Poznania, 17 stycznia 1984 roku.

 

Fot. B. Kwiatkowska 

Polecamy