środa, 15 lipca 2020 r.

ZAK oficjalnie

Decyzją abp. Wojciecha Polaka Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego dołączyło oficjalnie 1 maja do grona organizacji i stowarzyszeń kościelnych działających na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej. Wspólnota ZAK istnieje w naszej archidiecezji od 2006 roku. Jej członkowie, głównie młode rodziny, spotykają się w „Domu pod Lasem” u gnieźnieńskich pallotynek.


 Na formację stałą składają się comiesięczne spotkania, podczas których wspólnota uczestniczy w Mszy św., adoracji Najświętszego Sakramentu, medytacji fragmentu Pisma Świętego oraz agapie. Dwa razy w roku organizowane są rekolekcje, w których biorą udział także osoby zaprzyjaźnione ze wspólnotą. W duchowym rozwoju gnieźnieńskie Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego od wielu lat wspierają siostry pallotynki. W formacji towarzyszyli mu również księża pallotyni oraz księża z archidiecezji gnieźnieńskiej m.in. śp. ks. Tadeusz Kwitowski. 

 

Fot. B. Kruszyk

Polecamy