poniedziałek, 1 czerwca 2020 r.

Akcja na rekolekcjach

W sobotę 24 października w klasztorze sióstr pallotynek w Gnieźnie swój doroczny dzień skupienia przeżywali członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Spotkaniu towarzyszyło wskazanie i zadanie „Odnaleźć siebie w Chrystusie”.


Wewnętrznym poszukiwaniom przewodniczył, głosząc nauki i modląc się razem z członkami POAK-ów, ks. dr Waldemar Szczerbiński. Zwrócił on uwagę na to, że nie wystarczy dziś już tylko wierzyć w Chrystusa, ale trzeba przede wszystkim Chrystusowi zawierzyć – mieć tę pewność, że życie każdej i każdego z nas ma głęboki sens właśnie w tym czasie, miejscu i realiach, w których Bóg stawia nas dzisiaj, każdego dnia od nowa. Rekolekcjonista wskazywał jednocześnie, że w życiu Kościoła, tej wspólnoty, którą wszyscy tworzymy, nie wystarczy jedynie unikać zła i przestrzegać Dekalogu. Dziś potrzeba świadectwa czynienia dobra w imię tej Miłości, która jest „mimo wszystko”.


Członkowie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z Rogoźna, Inowrocławia, Długiej Gośliny, Gniezna, Janikowa, Miłosławia, Ujścia, Wągrowca, Wrześni i Nowej Wsi Wielkiej, umocnieni darem wspólnoty, modlitwy i głoszonego słowa, powrócili do swoich rodzin, parafii i środowisk pracy, aby współpracować w nich z Bożą Łaską  i być w „akcji”, a więc nieustannie działać na rzecz czynienia dobra.


BK/A. Polak
Fot. L. Nowicki 

 

 

Polecamy