czwartek, 4 czerwca 2020 r.

Dekrety

Prymas Polski abp Wojciech Polak mianował ks. Adama Czechorowskiego, proboszcza parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagórowie, dziekanem dekanatu zagórowskiego na okres kolejnych 5 lat. Dekret wszedł w życie 10 października.


Przychylając się do prośby ministra prowincjalnego o. Jana Maciejowskiego OFM Conv. Prymas Polski abp Wojciech Polak mianował o. Kamila Szczupaczyńskiego OFM Conv. wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie. Dekret wejdzie w życie z dniem 1 listopada br.


Prymas Polski abp Wojciech Polak powołał do Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej na okres 3 lat: s. Elżbietę Bryłkę SAC, s. Małgorzatę Staśkiewicz SM oraz s. Esterę Glapę CSSE. 

Polecamy