niedziela, 7 czerwca 2020 r.

Dzień Papieski (video)

„W życiu małżeńskim i rodzinnym musi być wiara, musi być zawierzenie. Nie da się w pełni żyć sakramentem, jeśli nie zaufa się Bogu” – mówił bp Krzysztof Wętkowski podczas Mszy św. sprawowanej 11 października w katedrze gnieźnieńskiej z okazji Dnia Papieskiego. Tegorocznym obchodom towarzyszy hasło „Jan Paweł II – patron rodziny”.


Biskup pomocniczy gnieźnieński przypomniał, że św. Jan Paweł II, którego przecież tak dobrze pamiętamy, wielokrotnie o rodzinie mówił i do rodzin się zwracał. Przypominał, że jeśli rodzina będzie Bogiem silna, to i naród będzie silny. Dlatego fundamentem życia małżeńskiego i rodzinnego musi być wiara i pełne zawierzenie Bogu. „Oczywiście jest wiele zagrożeń zewnętrznych i nie można powiedzieć, że rodzina nie jest dzisiaj w kryzysie. Człowiek wierzący, który przyjmuje sakrament małżeństwa, pamięta jednak, że nie da się nim w pełni żyć, jeśli nie zaufa się Bogu” – mówił bp Wętkowski. Kaznodzieja nawiązał też do czytanej dziś Ewangelii o bogatym młodzieńcu. Co przeszkodziło mu pójść za Jezusem? Co dziś nam przeszkadza? Bogactwo? Ani w tym, ani w innym fragmencie Jezus nie wnosi zastrzeżenia do tego, że człowiek posiada dobra – stwierdził bp Wętkowski. Zastrzeżenie Jezusa – tłumaczył dalej – polega na tym, że to nie człowiek zarządza dobrami i rzeczami materialnymi, ale one zarządzają nim. „Rzeczy budują nasz dzień, budują, albo niszczą nasze relacje z innymi, człowiek nie potrafi się bez nich obyć. Człowiekiem rządzi jego majątek, jego pieniądze, jego poglądy. Taki człowiek nie jest wolny, jak nie był wolny ów młodzieniec z Ewangelii. On nie poszedł za Jezusem, bo był spętany przez to, co posiadał. I każdy z nas może być tak spętany nie tylko przez rzeczy, ale i przez swoje myślenie” – dodał. Biskup pomocniczy gnieźnieński wskazał też na św. Jana Pawła II jako przykład człowieka w pełni wolnego, który wolności uczył i do wolności nas wychowywał. Wielokrotnie prosił, by nie stawiać mu pomników, ale zrobić coś dobrego. I spełnieniem tej prośby jest wsparcie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która pomaga zdolnym uczniom i studentom z ubogich rodzin. W ten sposób – jak mówił bp Wętkowski – inwestujemy w tych młodych ludzi i tym samym inwestujemy w dobrą przyszłość.O tym, czym jest to wsparcie i co młodym ludziom daje mówiła pod koniec Mszy św. jedna ze stypendystek. Jak przyznała, młodzież niczego nie chce za darmo. Za wsparcie odwdzięcza się nie tylko dobrymi wynikami w nauce, ale także zaangażowaniem społecznym i pracą wolontariacką. Oprócz niej z pomocy fundacji korzysta w archidiecezji gnieźnieńskiej jeszcze 41 stypendystów.


Mszę św. wspólnie z biskupem pomocniczym gnieźnieńskim celebrowali m.in.: ks. Piotr Halczuk, koordynator Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w archidiecezji gnieźnieńskiej,  kanclerz gnieźnieńskiej Kurii ks. Zbigniew Przybylski oraz ks. Wojciech Rzeszowski, rektor gnieźnieńskiego seminarium duchownego. Obecni byli także klerycy pierwszego roku, którzy wczoraj podczas inauguracji roku zostali oficjalnie przyjęci do seminaryjnej wspólnoty. Dziś jeszcze, w ramach obchodów Dnia Papieskiego, w katedrze gnieźnieńskiej odbędzie się koncert Chóru św. Ojca Pio z gnieźnieńskiej fary, a po nim nieoficjalne, rodzinne spotkanie stypendystów i ich rodziców z udziałem bp. Wętkowskiego. Koncerty, czuwania modlitewne, konkursy i spotkania odbywają się również w innych parafiach archidiecezji gnieźnieńskiej i potrwają przez cały najbliższy tydzień nazywany Dniami Papieskimi.


BK KAI
Fot. B. Kruszyk

Polecamy