piątek, 5 czerwca 2020 r.

Gniezno: nowa publikacja (video)

W Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie odbyła się 22 października prezentacja zbioru kazań abp. seniora Józefa Kowalczyka z lat, gdy pełnił on posługę arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego Prymasa Polski. „Głoszenie Słowa Bożego to podstawowe zadanie każdego kapłana, każdego biskupa” – przypomniał abp senior dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do powstania publikacji.


Książka liczy przeszło 970 stron i obok tekstów homilii abp. Kowalczyka zawiera również fotografie z czasu jego arcybiskupiej i prymasowskiej posługi w archidiecezji gnieźnieńskiej. Słowo wstępne napisał Prymas Polski abp Wojciech Polak, który podkreślił, że wydany zbiór to w istocie owoc wieloletniej, bogatej i różnorodnej posługi kapłańskiej księdza arcybiskupa oraz doświadczenia, które zdobywał pracując m.in. w Kongregacji ds. Dyscypliny Sakramentów, a później przez długie lata jako nuncjusz apostolski w Polsce. „Przez cały ten czas Ksiądz Arcybiskup czynnie uczestniczył w najważniejszych wydarzeniach życia Kościoła i Ojczyzny. W ten sposób dawał świadectwo, że nie tylko jest tym, który powierzonemu sobie ludowi głosi prawdy wiary, ale również nimi na co dzień żyje” – napisał abp Wojciech Polak.


Prymas przywołał także fragment homilii inauguracyjnej abp. Kowalczyka, w którym apelował on, abyśmy zrobili wszystko, co możliwe „nie tylko dla podtrzymania, ale i dla pogłębienia i rozwijania ludu Bożego i więzi opartej na Ewangelii (…) abyśmy dzielili się z innymi wrażliwością na godność człowieka, na wartość ludzkiego życia; abyśmy chronili środowisko społeczne przed egoizmem i tym, co zniewala i spycha na margines, i pozbawia motywów życia i nadziei osoby, środowiska społeczne, a czasem cały naród”. „Przypominając dziś tę zachętę trzeba nam jeszcze raz bardzo uważnie wsłuchać się w te słowa” – zaznaczył abp Wojciech Polak.


Abp Józef Kowalczyk dziękując za wysiłek włożony w przygotowanie wydawnictwa, wrócił pamięcią do ostatnich lat i tych wcześniejszych, które spędził pracując u boku św. Jana Pawła II. Jak mówił, jego słowa miały wielką moc, wielką siłę, która tkwiła przede wszystkim w treści, ale także w tym, jak je wypowiadał, w przekazie, który trafiał do wszystkich niezależnie od narodowości, kultury i wykształcenia. Prymas senior nawiązał także do swojej posługi w Gnieźnie wskazując na współczesną rolę i znaczenie urzędu Prymasa Polski. Jak mówił, to przede wszystkim posługa słowa i sakramentów, troska o obronę i zachowanie autorytetu moralnego i duchowego Kościoła. „Nie możemy dopuścić, aby był on osłabiony” – mówił abp Kowalczyk.


W spotkaniu promującym książkę wzięli udział wszyscy gnieźnieńscy biskupi, kanonicy Kapituły Prymasowskiej, dawni współpracownicy abp. Józefa Kowalczyka, przedstawiciele lokalnych władz oraz różnych środowisk Gniezna. Obecny był także historyk o. Zdzisław Gogola OFMConv, pod redakcją którego publikacja powstała. Jak podkreślił, jest ona przede wszystkim dokumentacją, źródłem historycznym. „Publikacja sprawia, że publikowany tekst przestaje być naszą własnością, ale staje się dokumentem dostępnym dla wszystkich nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie. W ten sposób możemy porozumiewać się jako pokolenia przeszłe, teraźniejsze i przyszłe” – mówił franciszkanin.


Spotkanie było również okazją do wręczenia abp. Józefowi Kowalczykowi Honorowej Odznaki za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. „Kazania Prymasa 2010-2014”wydało krakowskie Wydawnictwo Franciszkanów „Bratni Zew”. Patronat medialny nad wydawnictwem objęły m.in. Katolicka Agencja Informacyjna oraz Przewodnik Katolicki.


Abp Józef Kowalczyk został mianowany arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim Prymasem Polski w maju 2010 roku decyzją papieża Benedykta XVI. Ingres do katedry gnieźnieńskiej odbył 26 czerwca 2010 roku. Wcześniej przez 21 lat pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Polsce. Archidiecezją gnieźnieńską jak arcybiskup metropolita kierował do 17 maja 2014 roku kiedy to decyzją papieża Franciszka pasterzem Kościoła Gnieźnieńskiego i Prymasem Polski został abp Wojciech Polak.


BK KAI


      


Fot. J. Andrzejewski  

Polecamy