poniedziałek, 25 maja 2020 r.

Modlitwa środowiska akademickiego

Wzorem lat ubiegłych środowisko akademickie Gniezna spotkało się 14 października na wspólnej modlitwie inaugurującej nowy rok akademicki w wymiarze duchowym. Mszy św. przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak.


Eucharystia zgromadziła wspólnotę gnieźnieńskiego seminarium duchownego, rektorów i wykładowców gnieźnieńskich uczelni wyższych oraz przedstawicieli zarządu i słuchaczy coraz liczniejszego Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mszę św. wspólnie z Prymasem celebrowali: duszpasterz akademicki ks. Wojciech Orzechowski oraz wykładowcy PWSD z rektorem ks. dr. Wojciechem Rzeszowskim i wicerektorem ks. dr hab. Maciejem Olczykiem, który wygłosił homilię. „Jako ludzie wierzący, pełniący na co dzień różne funkcje, wyraźnie uświadamiamy sobie naszą wspólną drogę. Jest to droga odkrywania świata, jego tajemnic łącznie z tajemnicą Boga, droga poznawania prawdy, zdobywania umiejętności, zgłębiania wiedzy i wzrastania w mądrości. W różnych obszarach, wyznaczonych nam przez profile naszych uczelni, realizujemy Boże powołanie zawarte w słowach: wybrałem was, abyście szli i owoc przynosili” – mówił ks. Olczyk. Przyznał dalej, że każdy człowiek w mniej lub bardziej wyraźny sposób przeczuwa i rozumie, że jego życie jest udane i ma sens, gdy owocuje, gdy dzieli się z innymi tym, co dojrzało w nim samym i wokół niego. „Dawanie siebie innym – krótko mówiąc miłość. To prowadzi na szczyty świętości” – dodał ks. Olczyk przywołując postać wspominanego dziś w liturgii bł. Radzyma Gaudentego, przyrodniego brata św. Wojciecha, pierwszego arcybiskupa gnieźnieńskiego. Swoją relację z Bogiem – tłumaczył dalej kapłan – budował on przez kontemplację i służbę bliźniemu. „Benedyktyńska duchowość, jaką zaczerpnął w klasztorze na Awentynie wyposażyła go w dwa ważne narzędzia potrzebne do stawiania czoła trudnościom. Myślę, że o tych narzędziach warto i nam pamiętać. Ora et labora, modlitwa i praca – to była odpowiedź Radzyma na miłość Boga i zarazem wyraz jego miłości do Boga i do ludzi” – wskazał wicerektor PWSD. W modlitwie powszechnej uczestnicy liturgii modlili się za studentów i wykładowców, także tych, którzy odeszli już do Boga. Prosili też w intencji rządzących. Kościół pw. św. Jerzego przy katedrze gnieźnieńskiej, gdzie sprawowana była Msza św. jest od lat miejscem modlitewnych spotkań środowiska akademickiego. 


BK KAI
Fot. B. Kruszyk  

Polecamy