poniedziałek, 1 czerwca 2020 r.

Rogoźno: konsekracja kościoła

Abp Wojciech Polak poświęcił 25 października zabytkowy kościół pw. Ducha Świętego w Rogoźnie. Świątynia do 1945 roku służyła miejscowej wspólnocie ewangelickiej. Później była kościołem filialnym, a przed półwieczem stała się miejscem modlitwy nowopowstałej wspólnoty parafialnej.


Odwołując się do modlitwy poświęcenia kościoła abp Polak podkreślił w homilii, że widzialna świątynia z kamienia jest znakiem budowli duchowej, zbudowanej z żywych kamieni, którymi wszyscy jesteśmy. Kościół, który tworzymy jest święty, bo pochodzi od Boga, ale jest też prawdą, że jest Kościołem grzeszników, którzy wezwani są do ciągłego nawracania się, przemiany i uświęcania. One – przypomniał  Prymas – dokonują się mocą Słowa Bożego i sakramentów. „Kościół jest miejscem schronienia. Jest miejscem łaski. Jest miejscem miłosierdzia i wyzwolenia. To przecież sam Pan chce, wskazywał papież Franciszek, byśmy należeli do Kościoła, który potrafi otworzyć ramiona, by przyjąć wszystkich, który nie jest domem nielicznych, ale jest domem wszystkich, gdzie wszyscy mogą zostać odnowieni, przemienieni, uświęceni przez jego miłość” – mówił Prymas Polski dopowiadając, że przyjęcie tego zaproszenia „jest zawsze owocem naszej osobistej decyzji, wiary i Bożej łaski”.


Metropolita gnieźnieński nawiązał też do zakończonego dziś Synodu Biskupów o Rodzinie. Przypominając wezwanie papieża Franciszka do rodziców, aby „powrócili ze swojego dobrowolnego wygnania” i wzięli pełną odpowiedzialność za wychowanie dzieci zauważył, że to „wygnanie” dotyczy też niestety wychowania religijnego. „Dlatego trzeba nam powrócić, i to najpierw do naszego osobistego przykładu, jak i do konkretnego uczenia dzieci czci i miłości do Boga” – stwierdził abp Polak powtarzając za papieżem Franciszkiem, by ojcowe i matki uczyli swoje dzieci modlitwy i znaku krzyża. „To piękne zadanie matek i ojców” – mówił. Na koniec przypomniał, że „poświęcenie kościoła to szczególny znak naszej wiary, czci i miłości do Boga. To także ważny etap na drodze naszej wspólnej pielgrzymki i szansa na obudzenie w nas jeszcze raz głębszej świadomości przynależności do Kościoła i naszej odpowiedzialności za Kościół, który wspólnie stanowimy”.


Obrzęd konsekracji kościoła rozpoczęło odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych, po której Prymas odmówił modlitwę poświęcenia i namaścił krzyżmem świętym ołtarz. Namaszczone zostały także ściany kościoła. Następnie zapalono kadzidło, którym okadzono wiernych oraz świece, które stanęły na przykrytym już obrusem ołtarzu. Wspólnie z abp. Wojciechem Polakiem Eucharystię celebrowali: proboszcz parafii ks. kan. Eugeniusz Śliwa oraz dziekan dekanatu rogozińskiego ks. prał. Jarosław Zimny. Obecni byli także kapłani z dekanatu, seniorzy oraz księża związani z parafią, a posługujący dziś w innych wspólnotach. We wspólnej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, Bractwo Kurkowe, poczty sztandarowe oraz liczni wierni. W podzięce za przewodniczenie uroczystości abp. Wojciech Polak otrzymał od wspólnoty kronikę parafialną.


Kościół pw. Ducha Świętego w Rogoźnie zaczęto budować w 1808 roku. Trzydzieści lat później ukończono wznoszenie elewacji frontowej. Zbór służył miejscowej wspólnocie ewangelickiej do końca II wojny światowej, kiedy to został przekazany katolikom. Już w 1945 roku abp Walenty Dymek wydał zgodę na poświęcenie świątyni, jednak komunistyczne władze nie zgodziły się na utworzenie w Rogoźnie drugiej parafii. Zrealizowano to dwadzieścia lat później, w 1965 roku, dekretem abp. Antoniego Baraniaka. Pierwszym proboszczem parafii został  ks. Stanisław Konitz, który przez przeszło dekadę tworzył wspólnotę i remontował zaniedbaną świątynię. Na zakończenie uroczystości przy jej głównym wejściu odsłonięto tablicę, która będzie przypominać o jej poświęceniu w roku złotego jubileuszu parafii. 


BK KAI
Fot. B. Kruszyk  

Polecamy