piątek, 29 maja 2020 r.

X Zjazd Gnieźnieński (video)

Od 11 do 13 marca przyszłego roku odbywał się będzie X Zjazd Gnieźnieński. Będzie on jednym z wydarzeń w ramach obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. W Sekretariacie Episkopatu Polski zaprezentowano 12 października szczegóły dotyczące tego wydarzenia.


Zjazd Gnieźnieński wpisuje się w obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski a hasłem Zjazdu będą słowa - „Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa”. "Nie chcemy, żeby to było tylko wspominanie tego historycznego wydarzenia, choć naturalnie będzie tam refleksja historyczna. Chcemy postawić sobie pytanie, co z faktu chrztu wynika dla nas dzisiaj. Jesteśmy przekonani, że to jest dobry moment, by zastanowić się nad nowymi początkami, które w fakcie chrztu dla każdego z nas - w wymiarze osobistym, ale także społecznym - mają miejsce" - wyjaśnił na spotkaniu z dziennikarzami abp Wojciech Polak.


Zjazd, jak dodał Prymas Polski, ma pomóc zrozumieć, że stajemy przed wyzwaniami ważnymi dla naszej przyszłości. "Pierwszym wyzwaniem jest pytanie o to, jak być obecnym w sposób chrześcijański w dzisiejszym świecie, jak głosić Chrystusa, jak ewangelicznie ukazywać wzniosłość tego, co Chrystus uczynił w sakramencie chrztu św. w każdym z nas. Drugi element to odczytanie tej rzeczywistości poprzez wolność, którą niesie ze sobą nowy początek. Wolność nie tylko od czegoś, od grzechu, od naszych słabości, ale przede wszystkim wolność do czegoś, a więc twórczą, pozwalającą na budowanie razem tego, co jest naszym życiem społecznym, ale także kościelnym" - powiedział abp Polak.


     


Obrady Zjazdu mają dotykać realnych ludzkich problemów: od egzystencjalnych przez międzyludzkie, społeczne, kościelne i kulturalne aż po międzynarodowe. „Europa nowych początków” będzie angażować swoich uczestników w różnych wymiarach: duchowym – poprzez świadectwa i ekumeniczne modlitwy wplecione w program Zjazdu; intelektualnym – poprzez wykłady i dyskusje panelowe; kulturalnym – poprzez wydarzenia artystyczne. W programie będzie także miejsce na spotkania i możliwość wymiany doświadczeń. Dzięki specjalnym Warsztatom Chrześcijańskiej Wolności Zjazd będzie także swoistą sesją formacyjną – praktyczną lekcją, jak zachęcać siebie i innych do nowych początków. 


Zjazd Gnieźnieński będzie służył także jako miejsce nawiązywania międzynarodowych kontaktów pomiędzy środowiskami zaangażowanymi na rzecz budowy chrześcijańskich fundamentów społeczeństwa obywatelskiego. Na Zjeździe mają być obecni obywatele Ukrainy, która - jak powiedzieli organizatorzy Zjazdu - "z trudem buduje swoje nowe początki". Zaproszeni są również Rosjanie dążący do pojednania ze swymi sąsiadami, a także Białorusini, Litwini i przedstawiciele wszystkich narodów tworzących na nowo kształt swojej wolności. - Zgodnie z tradycją poprzednich Zjazdów Gnieźnieńskich, chcemy wspólnie budować Europę ducha, dialogu, dla człowieka i rodziny, prawdziwie obywatelską - zapewniają organizatorzy.


Do udziału w X Zjeździe Gnieźnieńskim zaproszeni są wierni różnych Kościołów chrześcijańskich, członkowie ruchów i wspólnot religijnych, stowarzyszeń, fundacji czy innych organizacji pozarządowych, które za cel stawiają sobie pracę na rzecz dobra wspólnego. "Chcemy zaprosić ok. 600 uczestników na 10 sesji plenarnych oraz 20 warsztatów. To będą dni polskich i europejskich chrześcijan. Także ludzi niewierzących, by zechcieli podjąć z nami dialog. Chcemy usiąść, spotkać się, rozmawiać, dzielić się, słuchać" - powiedziała Marta Titaniec, przewodnicząca komitetu organizacyjnego Zjazdu. Honorowy patronat nad X Zjazdem Gnieźnieńskim objął prezydent RP Andrzej Duda. Za KAI


Strona internetowa X Zjazdu Gnieźnieńskiego www.zjazd.org

Polecamy