środa, 14 listopada 2018 r.

Przed pierwszym dzwonkiem

„Kościół narodził się w Wieczerniku nie po to, by siedzieć za zamkniętymi drzwiami, ale by iść. I nie będzie przesadą, jeśli powiem, że idzie do świata, idzie do młodego pokolenia, waszymi stopami” – mówił 29 sierpnia do katechetów Prymas Polski abp Wojciech Polak.


Metropolita gnieźnieński towarzyszył katechetom i katechetkom podczas spotkania inaugurującego nowy rok pracy i formacji. Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny, odbywający się zawsze u progu nowego roku szkolnego, ma już stałą i dobrze znaną nauczycielom religii formułę. W tym roku była ona nieco bardziej uroczysta ze względu na przypadającą 25. rocznicę powrotu katechezy do szkół. „W tym wysiłku katechetycznym Kościoła, po 25 latach, konieczne są nie tylko podsumowania i analizowanie blasków i cieni katechezy w szkole, ale przede wszystkim namysł nad tym, w jaki sposób, na nowo, docierać do młodego pokolenia z Ewangelią, jak Jezusa pokazywać tym, do których należy przyszłość i od których zależy przyszłość” – mówił podczas spotkania Prymas Polski. Dziękował też katechetom i katechetkom za zaangażowanie i świadectwo, jakie dają nie tylko swoją pracą, ale i życiem. Zapewniając o modlitwie wskazał na postać patrona dnia św. Jana Chrzciciela, który – jak podkreślił – jest dobrym nauczycielem łączenia starego z nowym, doświadczenia z entuzjazmem.  


Do ćwierćwiecza obecności katechezy w szkole nawiązał też dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie ks. Piotr Halczuk, który przyznał, że lata te obfitowały w wiele trudu i wysiłku, ale także w wiele dobra, za które trzeba Bogu dziękować. „Spoglądając dzisiaj na te minione 25 lat dostrzegamy, że toczyła się i toczy dyskusja na temat religii w szkole, ale jesteśmy utwierdzeni, że ona ma tam swoje miejsce – mówił. – Pojawiają się tacy, którzy rezygnują z katechezy po ukończeniu 18 roku życia, pojawiają się rodzice, którym kwestia lekcji religii jest obojętna, ale pojawia się też wiele zaangażowania, otwartości, pojawiają się osoby, które mówią otwarcie, że chcą wzrastać w łasce wiary” – przyznał ks. Halczuk.


Doroczne spotkanie katechetów rozpoczęło się jak zawsze w katedrze gnieźnieńskiej Mszą św., której przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak. Wspólnie z licznie przybyłymi katechetami świeckimi modliły się siostry zakonne i księża prefekci z całej archidiecezji. W modlitwie powszechnej proszono o pokój na świecie, za uczniów i wszystkich nauczycieli religii. Uhonorowano też tych, którzy obchodzą w tym roku rocznice pracy katechetycznej. Prymas wręczył im listy gratulacyjne i podziękowania. Specjalne błogosławieństwo otrzymali natomiast księża i świeccy, którzy misję katechety dopiero rozpoczynają. Na koniec odbyło się zawierzenie posługi katechetycznej w 25. rocznicę powrotu religii do szkół.


Dalsza część Dnia Katechetycznego upłynęła w gnieźnieńskim seminarium duchownym. Spotkanie zdominował temat Światowych Dni Młodzieży, do których archidiecezja gnieźnieńska intensywnie się przygotowuje. Do zaangażowania w przygotowania zachęcali zarówno świeccy, jak i duchowni. Obok informacji praktycznych dzielili się doświadczeniami i świadectwami. Spotkanie zakończyło błogosławieństwo Prymasa Polski i modlitwa Anioł Pański. W czasie Mszy św., jak i spotkania w seminarium śpiewał Chór im. św. o. Pio z gnieźnieńskiej parafii farnej.


BK KAI
Fot. B. Kruszyk  

Polecamy